Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg


Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020

Under våren 2020 var vården i Sverige hårt ansatt på grund av rådande pandemi. Försäkringskassan fattade då beslut om att inte kräva in läkarintyg vid dag 8 för ersättning för vab samt att i sjukpenningärenden fatta interimistiska beslut och därmed avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Syftet var att avlasta vården och samtidigt underlätta för människor som är beroende av utbetalningar från socialförsäkringen.

Efter dialog med andra aktörer – bland annat Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten – bedömer Försäkringskassan att det från och med den 1 november 2020 är läge att gå tillbaka till ordinarie hantering av ansökningar och därmed de tidsgränser som anges i lagstiftningen och föreskrift: dag 15 för sjukpenning och dag 8 för ersättning för vab.

– Det var en extraordinär situation under våren 2020 och Försäkringskassan tvingades anpassa vårt arbetssätt för att samhället skulle fortsätta fungera. Vi ser nu att vården har avsevärt mycket mindre belastning och efter dialog med andra aktörer har vi kommit till slutsatsen att vi nu ska återgå till normal hantering av ansökningar och tillhörande tidsgränser, säger Michael Erliksson, rättschef på Försäkringskassan.

Försäkringskassan följer noggrant utvecklingen av covid-19 i samhället och myndigheten kommer även fortsatt att löpande anpassa sitt arbete efter rådande situation.

Beslutet gäller för sjukpenningärenden och ersättning för vab

  • Om den första sjukdagen inträffar före den 1 november 2020 och läkarintyg saknas kommer Försäkringskassan att avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Om första sjukdagen inträffar från den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan att begära in läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.
  • För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.