Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillfälliga åtgärder på grund av coronaviruset förlängs till 31 december


Regeringen har beslutat att flera åtgärder med anledning av covid-19 förlängs till och med den 31 december 2020.

Beslutet rör:

  • Ersättning för karens för både anställda och egenföretagare.
  • Viss kompensation till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader.
  • Kravet på läkarintyg.
  • Ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid-19.
  • Ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.
  • Ersättning till riskgrupper samt närstående till personer i riskgrupp

Samtidigt görs en förändring i den diagnoslista som ligger till grund för rätten till ersättning för riskgrupp. Diagnosen kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet blir en egen riskgrupp och ger rätt till ersättning utan samtidigt förekomst av annan diagnos.

Regeringen har också beslutat att vissa närstående till personer i riskgrupp med kommunalt beviljad assistans ska få möjlighet till ersättning. Tidigare har det varit möjligt för närstående till personer med statlig assistans att få ersättning.

Regeringen avser också att besluta om att utöka tiden man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar. Det gäller både för ersättning till riskgrupper och ersättning för närstående till personer i riskgrupp. Utökningen ska dock presenteras för riksdagen innan beslut kan fattas.

Corona — det här gäller