Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

En av fem ensamstående med barn beroende av ekonomiskt stöd


Under 2019 hade 18 procent av ensamstående i hushåll med barn en inkomst som inte täckte kostnader för grundläggande behov. Motsvarande siffra för samboende med barn var 6 procent. Det visar rapporten Barnhushållens ekonomi som publiceras idag

Den ekonomiska familjepolitikens ersättningar ska bland annat bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer och minskade ekonomiska skillnader mellan hushåll med och utan barn.

En ny rapport från Försäkringskassan visar att totalt 8 procent av barnhushållen år 2019 hade låg inkomststandard. Ett hushåll kan sägas ha låg inkomststandard om hushållets disponibla inkomst är mindre än dess beräknade baskonsumtion, kostnader för till exempel boende, mat, kläder, barnomsorgsavgift och hemförsäkring. Andelen är högre bland ensamstående med barn, 18 procent av dessa hushåll beräknas ha låg inkomststandard.

Familjeersättningarna bidrar till att höja barnhushållens inkomster. Under 2019 bestod i genomsnitt drygt 9 procent av barnhushållens disponibla inkomst av familjepolitiska ersättningar, som till exempel barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Ensamstående kvinnor med två eller flera barn får i genomsnitt 26 procent av sin disponibla hushållsinkomst från familjeersättningarna. Familjeersättningarnas andel av barnhushållens disponibla inkomster minskade kraftigt under 00-talet, särskilt bland ensamstående. De senaste fem åren har dock andelen varit i princip oförändrad.

Viktigaste resultaten

  • 8 procent av alla barnhushåll hade låg inkomststandard 2019. Det kan jämföras med 6 procent bland hushåll utan barn.
  • 18 procent av de ensamstående barnhushållen hade låg inkomststandard år 2019. Bland ensamstående med tre eller flera barn och bland ensamstående utrikesfödda kvinnor med barn har en tredjedel av hushållen låg inkomststandard.
  • Familjeersättningarna utgör i genomsnitt 26 procent av hushållsinkomsten för ensamstående kvinnor med två eller flera barn. Barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet är viktiga poster för dessa familjer.
  • Familjeersättningarna bidrar till att jämna ut skillnaderna i medianinkomst mellan hushåll med och utan barn. Detta är särskilt tydligt i hushåll med låga inkomster.

Du hittar analysen i sin helhet här

Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2020 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.