Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan ser över bristfälligt kontrollsystem


Ett kontrollsystem som, genom att generera en logg, ska upptäcka fall där obehöriga medarbetare på myndigheten söker information om enskildas ärenden har visat sig registrera felaktiga uppgifter. Loggen har indikerat att medarbetare varit inne i enskildas ärenden trots att så inte varit fallet.

– Det handlar om en logg som genereras automatiskt från olika underliggande verksamhetssystem på myndigheten. Från början fungerade detta på ett bra sätt, men i takt med att nya system lagts till i verksamheten har loggen börjat fungera felaktigt. Exempelvis har den kunnat registrera sökningar på enskilda enbart genom att någon varit inne på ett systems startsida, säger Peter Andrén, verksamhetsområdeschef vid rättsavdelningen på Försäkringskassan.

Försäkringskassan har i ett par år känt till att systemet haft olika brister och behöver bytas ut, men det är först nyligen det visat sig att det även genererar dessa felaktiga träffar.

– När enskilda begärt ut uppgifter om sitt eget ärende har det alltså kunnat se ut som att obehöriga varit inne och tittat på det trots att det inte har varit fallet. Detta har såklart kunnat skapa stress och oro hos människor, och det är något vi beklagar.

Däremot har bristerna inte inneburit att medarbetare har blivit oskyldig anklagade i exempelvis personalansvarsnämnden.

– Våra kontrollmöjligheter är inte begränsade till denna logg, så givetvis har vi ändå kunnat utreda och fatta beslut i personalansvarsärenden under denna tid, men för att kunna göra detta arbete ännu effektivare framöver måste vi bygga om det här loggsystemet. Det är oerhört viktigt för oss att skydda den enskilde från att fler än nödvändigt tar del av dennes uppgifter och då måste våra verktyg för att upptäcka detta fungera på ett bra sätt.

Försäkringskassan har sedan tid påbörjat ett arbete för att bygga om och förbättra kontrollsystemet.