Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet för tandvården


Regeringen har beslutat om en ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård med anledning av Corona. Beslutet innebär att människor som inte kunnat gå till tandläkaren under pandemin hinner göra det utan högre kostnader.

Försäkringskassan har följt upp statistiken för tandvården under hela pandemiperioden. Mellan mars och sista juni hade cirka 34 procent färre tandläkarbesök än vanligt rapporterats in.

− Beslutet innebär att om man inte har kunnat få sin behandling under tiden då smittspridningen var som värst, april-augusti, hinner man besöka tandvården utan att få högre kostnader. De tandvårdskostnader som man kommit upp i den 1 april 2020 får man tillgodoräkna sig och lägga samman med kostnaderna för tandvård som utförs under den nya ersättningsperioden från 1 september. Det betyder att man inte behöver börja från noll utan kan få hjälp från tandvårdsstödets högkostnadsskydd direkt, säger Agneta Fray, verksamhetsutvecklare för tandvårdsstöd, Försäkringskassan.

Åldersgruppen 70 eller äldre stod för den största minskningen av tandläkarbesöken. Under pandemiperioden har vårdgivarnas intäkter minskat med cirka 17 procent och cirka 13 procent mindre tandvårdsstöd har betalats ut jämfört med samma period förra året.

Ingen ansökan krävs

De nya reglerna innebär att personer som hade en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020 får en ny ersättningsperiod från den 1 september 2020 om de har:

  • betalat mer än 3 000 kronor och
  • inte varit hos tandläkaren eller tandhygienisten under perioden 1 april till och med den 31 augusti 2020.

Den ersättningsperiod du får från den 1 september kommer löpa så många dagar som du hade kvar på din ersättningsperiod den 1 april. Om du hade mindre än 90 dagar kvar på din period den 1 april kommer du ändå få 90 dagar den 1 september.

Varken patient eller vårdgivare behöver göra något utan ersättningsperioden förlängs automatiskt den 1 september för personer som har rätt till det.

Högkostnadsskyddet för tandvård beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i högkostnadsskyddet. Perioden startar vid första besöket efter att den tidigare löpt ut.

Statistik

Försäkringskassan har följt upp statistiken under hela pandemiperioden, det finns veckostatistik under sidan för tandvården.

Statistik - efterfrågan av tandvård med statligt tandvårdsstöd