Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Regeringen beslutar om undantag i sjukförsäkringen


Regeringen har, efter en hemställan från Försäkringskassan, beslutat om en tillfällig bestämmelse som ger möjlighet till undantag av prövningen mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 vid ansökan om sjukpenning.

Undantaget gäller vissa personer som väntar på en vård eller rehabilitering som inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin och det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården.

En följd av störningar på grund av covid-19 kan bli att den vård och rehabilitering som försäkrade behöver för att kunna återgå i sina vanliga arbeten fördröjs. Det kan också påverka deras rätt till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjan. Därför införs en tillfällig bestämmelse som gör det möjligt att göra undantag från kraven på bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

Beslutet innebär att en försäkrad vars vård och rehabilitering försenas på grund av effekter av sjukdomen covid-19 ska få undantas från bedömningen av arbetsförmågan mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det ska dock gälla längst till och med den tidpunkt då den planerade vården och rehabiliteringen har slutförts.

Förordningen träder i kraft den 17 juli men undantaget gäller bakåt från den 2 april och fram till 31 december 2020.