Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar


Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad. Inkomster motsvarande en månadslön på 31 530 kronor är idag försäkrade genom sjukpenningförsäkringen.

Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991 – –2017

Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos har analyserat hur ersättningsnivåerna från socialförsäkringen har förändrats över tid. Rapporten visar att kompensationsnivåerna blir lägre för allt fler eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationstakten som styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

– Att det finns ett tak för hur mycket man kan få i kompensation från socialförsäkringen känner säkert många till. Över tid har antalet personer som slår i taket ökat. Vi ser också en tydlig genusaspekt där fler män än kvinnor har arbetsinkomster som är oförsäkrade i den allmänna sjukförsäkringen, i och med att män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Det säger Ulrik Lidwall, utredare vid Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos som författat rapporten.

Utöver inkomsttrygghet genom den allmänna socialförsäkringen finns avtalsförsäkringar i kollektivavtal samt privata individuella försäkringar eller gruppförsäkringar. Omkring 9 av 10 anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och får genom dem en högre kompensationsgrad.

– Den svenska socialförsäkringen grundar sig på den så kallade inkomstbortfallsprincipen, en grundläggande ekonomisk trygghet för den som blir sjuk eller föräldraledig. Om skillnaden blir för stor mellan förväntningen på socialförsäkringen, och hur den faktiska kompensationsgraden ser ut så kan det naturligtvis leda till ett missnöje bland de försäkrade och på sikt utmana tilliten till systemet, säger Ulrik Lidwall.

Rapportens resultat i korthet

Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökat från 30 till över 50 procent bland män och 10 till över 30 procent bland kvinnor.

Högre inkomsttak för föräldrapenning gör att andelen personer med arbetsinkomst över detta är lägre, 29 procent bland män och 16 procent bland kvinnor.

Den faktiska kompensationsnivån för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning är omkring 50 procent för den med månadslön på 45 000 kronor, att jämföra med 80 procent för inkomster under taket.

Du hittar analysen i sin helhet här:

Inkomstbortfallsprincipen försvagas över tid Pdf, 361.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Innehåll