Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information med anledning av covid-19


Under rådande coronapandemi får vi signaler om att tandvårdsbranschen är hårt ansträngd. Vi har fått frågor om vad Försäkringskassan kan göra för att mildra konsekvenserna för er som påverkas av pandemin. Så här ser vi på våra möjligheter:

Återkrav av tandvårdsersättning

Under vissa förutsättningar är det möjligt att hantera ett återkrav genom avbetalningsplan inom Försäkringskassans fordringshantering istället för genom kvittning. Försäkringskassans utredare avgör efter dialog med vårdgivaren om kvittning eller rutinerna för fordringshantering ska tillämpas. Vårdgivare kan således ta kontakt med utredaren och föra fram behovet av annan hantering av återkravet än kvittning.

Förlängd svarstid

Vi vet att många vårdgivare inte har öppet alla dagar, eller har helt stängt under perioder, och därför begränsas möjligheterna att ta del av frågor från Försäkringskassan och skicka in underlag.

Vid våra efterhandskontroller har vårdgivaren 14 dagar på sig att svara. Om svar inte kommer in, skickas påminnelse med ytterligare 14 dagars svarstid. Utöver dessa frister kan vårdgivaren alltid begära anstånd med att skicka in underlag. Egen sjukdom eller karantän kan vara skäl att bevilja anstånd. Vi gör alltid en bedömning i det enskilda ärendet och tar även hänsyn till den pågående pandemin.