Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan avvaktar med att kräva in läkarintyg


Försäkringskassan har bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut i sjukpenningärenden och att inte kräva in läkarintyg direkt, om ett sådant inte har skickats med i ansökan. Åtgärden syftar till att avlasta vården och förenkla för allmänheten med anledning av rådande läge.

Smittspridningen av covid-19 i det svenska samhället innebär ett väsentligt ökat tryck på hälso- och sjukvården och det har kommit signaler om att det saknas resurser för att utfärda läkarintyg. Med bakgrund av det har Försäkringskassan vidtagit åtgärder för att minska trycket på sjukvården. Från och med den 27 mars behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning.

— Vi ser att vården är satt under press och därför har vi fattat det här beslutet. Det är viktigt både för att avlasta vården och för att människor som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning. Det är ett sätt att anpassa vår verksamhet och underlätta i den svåra situation som hela samhället nu befinner sig i, säger Ulrika  Havossar, försäkringsdirektör på avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

För anställda är det arbetsgivaren som står för sjuklön de första 14 dagarna vid sjukdom. Vid dag 15 kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Kostnaderna för de 14 dagarnas sjuklön har regeringen föreslagit ska tas över av staten. Egenföretagare och arbetslösa ska alltid ansöka om sjukpenning direkt hos Försäkringskassan. Under normala omständigheter ska en ansökan om sjukpenning innehålla ett läkarintyg som styrker att den försäkrade inte kan arbeta på grund av sjukdom.

I ansökningar om sjukpenning som inte styrks av ett läkarintyg kommer tillfälliga beslut att fattas och Försäkringskassan kan i efterhand komma att begära in kompletteringar.

— Det kommer att bli en senare fråga hur kompletteringar i efterhand ska ske. I nuläget är det viktigaste att avlasta vården, säger Ulrika Havossar.

Eftersom Försäkringskassan inte kommer att ha tillgång till läkarintyg direkt kan Försäkringskassan komma att kontakta de som ansöker i större omfattning för att hämta in kompletterande uppgifter. Dessa utredningsåtgärder kan medföra att handläggningstiden blir något längre än normalt, men i dagsläget bedömer Försäkringskassan att myndigheten har alla resurser för att klara sitt uppdrag.