Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny teknik ger färre felaktiga utbetalningar av tandvårdsstöd


Med hjälp av förbättrad teknik ökar träffsäkerheten i Försäkringskassans kontrollarbete inom tandvårdsstödet. Syftet är att minska de felaktiga utbetalningarna.

Tandvårdsstödet är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och bidrar till god tandhälsa då stödet täcker delar av kostnaderna vid tandvårdsbesök.

Vårdgivarna har ett stort ansvar för att det blir rätt – ett ansvar de allra flesta lever upp till. Men det förekommer även felaktiga utbetalningar och därför gör Försäkringskassan kontroller för att upptäcka dessa.

Med hjälp av nytt teknikstöd ökar nu träffsäkerheten i Försäkringskassans kontroller. Jan Bouveng, områdeschef på Försäkringskassan förklarar:

– Alla felaktiga utbetalningar är allvarliga och systematiskt felutnyttjande ska få stora konsekvenser. Därför förbättrar vi kontinuerligt våra kontrollmetoder. Med hjälp av nytt teknikstöd kan vi lättare upptäcka vårdgivare med avvikande inrapportering. 40 procent av de patientbesök som väljs ut i den dagliga kontrollen leder med den nya metoden till återkrav och det är en hög träffsäkerhet.

Fakta tandvårdsstödet

När en patient når gränsen för högkostnadsskyddet för tandvård, får patienten rabatt av tandläkaren som sen begär in pengarna från Försäkringskassan. Detta sker automatiskt till 99,2 procent utan manuell handläggning. Att utreda ärenden i efterhand är tidskrävande och det är svårt att veta vilka vårdgivare som ska kontrolleras extra noga. Men hjälp av nytt IT-stöd kan utredarna numera få hjälp med urvalet som ska kontrolleras.

Under 2019 omfattade det statliga tandvårdsstödet 4 miljoner patienter, 10 miljoner tandläkarbesök och utbetalningar från Försäkringskassan på 6,6 miljarder kronor. I kontrollerna, som görs av Försäkringskassans utredare, jämförs de behandlingar som tandläkaren har fått ersättning för, med journaler och röntgenbilder. Uppskattningsvis betalades 390 miljoner kronor ut felaktigt 2017.