Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Myndigheter fördjupar samarbete mot missbruk av välfärdssystemen


Tisdagen den 17 december samlades ledande representanter för 19  myndigheter för att diskutera hur det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet kan stärkas. Under mötet fattades beslut att starta fem gemensamma arbetsgrupper för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Mötets fokus var att utbyta lägesbilder och att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. Under dagens möte fattades beslut att starta gemensamma arbetsgrupper inom fem områden. Syftet är att undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans, i första hand inom ramen för de lagar och regler som gäller.

De fem arbetsgruppernas kommer arbeta med att:

 • Fullt ut använda lagen om underrättelseskyldighet..
 • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter
 • Utveckla gemensamma riskanalyser.
 • Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott.
 • Se över möjligheterna till en mer sammanhållen identitetsförvaltning.

En gemensam slutsats från mötet var att myndigheterna behöver stöd av varandra för att klara sina uppdrag på detta område. Detta nya myndighetssamarbete kommer att komplettera den myndighetssamverkan mot brott som redan finns.

Arbetsgruppernas resultat kommer redovisas i samband med nästa möte mellan berörda myndigheter. Mötet planeras till påsken  2020.

Ett prioriterat område för Försäkringskassan, som tog initiativ till mötet, är att förhindra felaktiga utbetalningar. Genom hög kvalitet i kontrollverksamhet innan utbetalningar görs kan brottslighet avvärjas samtidigt som incitamenten för brott mot välfärdsstaten på sikt minskar.

Deltagande myndigheter

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • CSN
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Åklagarmyndigheten