Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fortfarande ovanligt med förebyggande sjukpenning


Antalet mottagare av förebyggande sjukpenning har ökat över tid trots en liten minskning de senaste åren det visar en ny kort analys från Försäkringskassan. Men fortfarande är det relativt få personer som ansöker om och får ersättningen.

Antalet mottagare av förebyggande sjukpenning har ökat över tid trots en liten minskning de senaste åren det visar en ny kort analys från Försäkringskassan. Men fortfarande är det relativt få personer som ansöker om och får ersättningen.

Förebyggande sjukpenning riktar sig till personer som behöver avstå arbete för att genomgå en medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstid. Exempel på behandlingar kan vara sjukgymnastik, psykologsamtal men även rehabilitering för personer som lever med långvarig smärta eller synnedsättning.

Försäkringskassans nya korta analys om förebyggande sjukpenning visar att antalet personer som får ersättningen har ökat procentuellt mycket över tid med undantag för de senaste åren, men jämfört med sjukpenning vid sjukskrivning är det relativt få som får förebyggande sjukpenning.

År 2018 var det 12 100 personer som fick sjukpenning i förebyggande syfte, vilket kan jämföras med de drygt 600 000 personer som fick sjukpenning. Det innebär att förebyggande sjukpenning endast omfattar två procent av de som får sjukpenning.

En majoritet av de personer som får förebyggande sjukpenning är kvinnor, och en stor andel är i övre medelåldern.

– Vi vet att sjukskrivningar kopplat till psykiatriska diagnoser och däribland stressrelaterade sjukskrivningar ökar, inte minst bland yngre kvinnor. Men den här analysen pekar på att gruppen som har förebyggande sjukpenning inte har stressrelaterade diagnoser i lika stor omfattning som de som är sjukskrivna och har sjukpenning, säger Gabriella Bremberg, analyschef på Försäkringskassan.

Psykiatriska diagnoser ligger bakom ungefär hälften av sjukskrivningarna idag.

– Att det är en mindre andel yngre personer som har ersättningen kan ha ett samband med bristande tillgång till förebyggande insatser mot sjukdomar som är vanligare bland yngre, däribland stressrelaterade tillstånd, säger Gabriella Bremberg.

Fakta om förebyggande sjukpenning:

  • Som villkor för att sjukpenning i förebyggande syfte ska beviljas gäller att den medicinska behandlingen eller medicinska rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan, samt att den försäkrade behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av sin arbetstid per dag för att kunna delta i den ordinerade åtgärden.
  • Personer som får sjukpenning i förebyggande syfte slipper i normalfallet karens. Arbetsgivaren behöver heller inte stå för någon sjuklön utan ersättningen betalas från Försäkringskassan från första dagen.