Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare


Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

Försäkringskassan föreslår därför en ändring i lagtexten som ger myndigheten möjlighet att stoppa utbetalningar då assistans utförts av någon som saknar tillstånd eller inte anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi kan aldrig acceptera att olämpliga eller rent brottsliga aktörer utnyttjar luckor i lagen och skor sig på människor i stort behov av hjälp, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Idag kan Försäkringskassan stoppa utbetalningar till en anordnare utan tillstånd och istället betala ersättningen direkt till den försäkrade. I vissa fall har detta utnyttjats av anordnare som ett sätt att komma runt regelverket genom att den som fått assistans utnyttjats som en mellanhand där pengarna har fortsatt direkt till anordnaren.

Förslagen i skrivelsen innebär därför att alla inblandade ska fullgjort tillstånds- eller anmälningsskyldighet för att ersättning ska kunna betalas ut - även när någon själv anställt sina assistenter men inte anmält det till IVO. Det är dock viktigt att detta inte drabbar den som är i behov av assistans.

– Att stoppa utbetalningar kan få stora konsekvenser för den som får assistans och avsikten med vår skrivelse är att komma åt felaktigt utnyttjande av försäkringen samt förhindra brottsliga upplägg. Därför föreslår vi en formulering som säger att vi ska kunna fortsätta betala ut ersättning om det finns särskilda skäl. Det kan till exempel handla om att hen anställer egna assistenter under tiden hen hittar en ny anordnare som uppfyller kraven, avslutar Marie Axelsson.

Läs våra skrivelser:

Framställning om ändring i 51 kap. 16 § socialförsäkringsbalkenPDF