Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Uppdaterat utlåtande för assistansersättning


Nu finns en uppdaterad version av blanketten läkarutlåtande för assistansersättning (blankett FK7805). Vi har förtydligat flera av frågorna i syfte att den nya blanketten ska bidra till att ni behöver lägga mindre tid på kompletteringar.

Den största förändringen gäller fråga åtta, sjukvårdande insatser inom personlig assistans. Grundregeln är att en person inte kan beviljas assistansersättning för insatser som ska utföras av hälso- och sjukvården. Ett undantag från detta är då någon legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatsen kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent.

I det uppdaterade utlåtandet förtydligas att Försäkringskassan behöver information om den bedömningen och att ställningstagandet att insatsen kan utföras av annan än legitimerad vårdpersonal tydligt ska framgå i läkarutlåtandet.

Utöver det har vissa andra frågor och hjälptexter förtydligats. Du hittar blanketten på sidan

Utlåtande för assistansersättning