Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd från den 1 maj 2019


Den 1 maj 2019 träder förändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd i kraft. Förändringarna innebär att din anslutning till det statliga tandvårdsstödet kan beslutas upphöra på fler grunder än tidigare och att tandvård som uppenbarligen strider mot vetenskap eller beprövad erfarenhet inte är ersättningsberättigad. Förändringarna innebär också en utökad informationsskyldighet för dig som vårdgivare.

Förändringen innebär att Försäkringskassan kan besluta att din anslutning till det statliga tandvårdsstödet ska upphöra om du

  • allvarligt åsidosätter bestämmelserna för det statliga tandvårdsstödet
  • anställer en person som tidigare allvarligt åsidosatt bestämmelserna eller som varit verksam hos en vårdgivare som åsidosatt bestämmelserna i det statliga tandvårdsstödet
  • ger en person som tidigare allvarligt åsidosatt bestämmelserna för det statliga tandvårdsstödet väsentligt inflytande över verksamheten.

Utökad informationsskyldighet om din verksamhet förändras

Om din verksamhet förändras måste du skyndsamt anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller om något av följande förändras:

  • indragen tandläkar- eller tandhygienistlegitimation
  • indragen F-skatt
  • om du inte längre bedriver tandvård
  • om du anställer eller ersätter en person som har väsentligt inflytande över verksamheten

Tandvård som inte är utförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Förordningsändringarna innebär också att tandvård som uppenbarligen är i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger dig rätt till ersättning. Din begäran om ersättning kan därför avslås av denna anledning för tandvårdsåtgärder som påbörjats från och med den 1 maj 2019.

Hur gör jag?

För att anmäla förändringar avseende tandläkar- eller tandhygienistlegitimation eller vid återkallad F-skatt använder du blankett 7004 ”Anslutning – nya eller ändrade uppgifter”.

Du hittar blanketten och mer information här