Försäkringskassan och arbetsintegrerande socialt företagande

Försäkringskassan samarbetar bland annat med Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner i frågor med anknytning till arbetsintegrerande sociala företag, rehabilitering och sysselsättning.

Nya vägar till rehabilitering och sysselsättning och en vidgad arbetsmarknad

Behovet av arbetstillfällen för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden har inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning, och därför behöver arbetsmarknaden vidgas och nya vägar för rehabilitering och sysselsättning skapas.

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att integrera dessa människor. Ett flertal av företagen är specialiserade på arbetslivsinriktad rehabilitering och har speciella möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifter utifrån särskilda behov. En av tankarna inom socialt företagande är ”empowerment”, det vill säga att varje medarbetare ska vara delaktig genom till exempel beslut och delägande.

De flesta sociala företag drivs som ekonomiska föreningar i kooperativ form, men det kan också vara ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag. I dagsläget finns drygt 200 arbetsintegrerade sociala företag i Sverige, men regeringen genomför flera insatser för att främja att fler startar och växer.