Barnbidrag

Barn som bor i Sverige har vanligtvis rätt till barnbidrag. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse, eller senare till exempel om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget betalas ut som längst till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

Kontakta Försäkringskassan om en elev gör avbrott i sina studier för att vistas utomlands en längre tid. Detsamma gäller om eleven uteblir från skolans undervisning under obestämd tid utan att skolan har uppgift om skälet till frånvaron.

Försäkringskassan önskar kännedom om detta för att utreda om och förhindra att barnbidrag betalas ut felaktigt.

Kontakta Försäkringskassan via Kundcenter för partners. Det går också bra att skriva till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Glöm inte att även uppge barnets namn och personnummer, förälderns namn och personnummer, skolans namn och kontaktuppgifter till dig som lämnar uppgifterna.