Samordnad och säker statlig it-drift

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda samordnad och säker IT-drift för vissa myndigheter. Det övergripande syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker IT-drift för lämpliga myndigheter.

För en effektivare och säkrare digitalisering av statsförvaltningen behövs ökad tillgång till säkra funktioner och ökad kompetens avseende IT-drift i offentlig sektor.

Regeringen bedömer att Försäkringskassan har den nödvändiga kapaciteten, kompetensen och erfarenheten inom området för att klara av att inom en relativt kort tid bygga upp nödvändiga förmågor.

Försäkringskassan erbjuder allt från ett helhetsåtagande kring IT-drift, för myndigheter som har små resurser för IT-drift, till enstaka IT-tjänster, för myndigheter som sköter det mesta av sin IT-drift i egen regi.

Uppdraget sträcker sig till och med år 2020 och Försäkringskassan kommer inom uppdraget att förbereda för en sömlös övergång till en fortsatt, permanent form för samordnad och säker IT-drift efter uppdragets slut.

Myndigheter som vill veta mer om vad vi kan erbjuda kontaktar Helena Hörnfeldt, på e-post: helena.hornfeldt[at]fk.se eller telefon: 010-114 77 02.

Läs mer i regeringens uppdrag till Försäkringskassan. 

Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift (regeringen.se)