E-Samverkansprogrammet

eSams webbplats

www.esamverka.se

Information om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKR för att underlätta och påskynda digitaliseringen.

Inriktning för eSam

eSam underlättar och påskyndar medlemmarnas digitalisering genom samverkan kring digitala lösningar med fokus på privatpersoners och företags behov samt bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.

Övergripande roller och uppgifter


Vårt deltagande

Försäkringskassan är beroende av andra myndigheter och organisationer för att vi ska klara våra uppdrag och svara upp mot våra försäkrades behov. eSam utgör ett viktigt samarbete för att i samverkan driva på digitaliseringen.

E-Samverkansprogrammet