Samverkan

Här presenteras olika typer av samverkan mellan Försäkringskassan och andra myndigheter och organisationer.

Försäkringskassans arbetar för ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. Vi arbetar på olika nivåer för att samverkan ska fungera bra för de personer som är beroende av våras och andras insatser.

För ytterligare mer information om Försäkringskassans samverkan finns att läsa under flikarna arbetsgivare, tandvården, sjukvården samt under fliken myndigheter och samarbetspartner.

E-Samverkansprogrammet