Samverkan vid utmätningsbeslut


Försäkringskassan handlägger utmätningsbeslut från Kronofogden i de ärenden där Försäkringskassan betalar ut ersättningen.

Kronofogden skickar besluten till Försäkringskassan via filöverföring fem gånger per vecka. De beslut som inte kan skickas via filöverföring ska skickas till Försäkringskassans Kundcenter för partner, Box 93, 662 22 Åmål. Försäkringskassan har i regel beslutet från Kronofogden dagen efter det att beslutet har tagits.

I de fall Försäkringskassan inte kan göra avdrag enligt Kronofogdens beslut och avvikelsebeloppet är mer än 100 kronor skickas ett meddelande till Kronofogden, blankett FK 3575.