LEFI Online

Inloggning och information om IT-tjänsten LEFI Online

LEFI Online står för LEverera FörmånsInformation och är en elektronisk kanal för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan. LEFI Online har som uppgift att sända individrelaterade uppgifter om olika förmåner, ersättningar eller bidrag till mottagare som har rätt att få dem.

Länk till mer information om tjänsten och inloggning