Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan

Begäran från socialnämnd

 

Den som har fått ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan få ersättning retroaktivt från Försäkringskassan för samma period. I sådana fall kan socialnämnden begära att Försäkringskassan betalar ut ersättningen till socialnämnden om personen  har en skuld som överstiger 1 000 kronor.

Retroaktivt beviljad ersättning för barnbidrag, assistansersättning, aktivitetsstöd och etableringsersättning betalas inte ut till socialnämnden.

En begäran för utbetalning av retroaktiv ersättning görs på blankett FK 3280. På blanketten ska det stå:

  • vilket belopp som socialnämnden begär
  • vilken förmån som avses
  • vilken belopp som socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den ersättningsberättigade och dennes familj och
  • vilken tid som avses

FK 3280, begäran från socialnämnden Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan (pdf 75 kB, öppnar nytt fönster)

Ovanstående uppgifter är obligatoriska. Saknas dessa uppgifter måste blanketten skickas tillbaka för komplettering, vilket kommer att fördröja handläggningen av utbetalning av retroaktiv ersättning till socialnämnden.

Innan du skickar in blanketten till Försäkringskassan är det bra om den också undertecknas av den som har fått ekonomiskt bistånd. Om blanketten inte är undertecknad måste Försäkringskassan underrätta den som har fått ekonomiskt bistånd om socialnämndens begäran. Det innebär att handläggningen av utbetalning av retroaktiv ersättning till socialnämnden fördröjs.