Finansiell samordning

FINSAM


Finansiell samordning och samordningsförbunden

Ofta behöver en person stöd från flera parter i trygghetssystemet för att kunna arbeta och bli självförsörjande. När ansvariga parter samordnar sitt stöd minskar risken för personen att hamna i kläm. Därför samordnar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och regionerna finansieringen av rehabiliteringsinsatser.

Parterna ingår frivilligt i en egen juridisk organisation som kallas samordningsförbund . De finns lokalt i nästan alla kommuner. Ett 30-tal kommuner deltar inte.

Detta gör vi i samverkan

Försäkringskassan och de övriga parterna identifierar tillsammans rehabiliteringsinsaterna för varje individ, till exempel

  • arbetslivsinriktade
  • aktiverande och motiverande
  • utredande
  • förebyggande.


Samverkan och finansiell samordning motverkar också strukturella hinder som finns i samhället.

Lokala insatser

Du hittar information om de lokala rehabiliteringsinsatserna på respektive samordningsförbunds webbplats.

Kontaktuppgifter till samordningsförbunden

Som medarbetare hos en av de fyra samverkande parterna är det viktigt att du uppmärksammar utvecklingsbehov inom rehabiliteringsområdet. Ta gärna kontakt med ansvarig chef på din arbetsplats för att gemensamt lyfta samverkansbehov till samordningsförbundet.

Samverkan följs upp

Samordningsförbunden och respektive part kan följa upp resultaten i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Mer information

Information om finansiell samordning genom samordningsförbund finns på Finsams hemsida,

finsam.se

Information om uppföljning genom SUS hittar du på Susams hemsida,

susam.se 
_______________________________________________________

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser