Samverkan i ESF-projekt

Försäkringskassan är en viktig aktör i arbetet med Europeiska Socialfonden (ESF). Försäkringskassans medverkan i angelägna satsningar och projekt kan bidra till att utveckla verksamheten och stödet till våra ersättningsmottagare.

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassans arbete. Exempelvis att förebygga långtidssjukskrivningar, att få redan sjukskrivna att återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur långtidssjukskrivning kan förebyggas m.m.

Om du vill veta mer om Europeiska Socialfonden, hur Försäkringskassan arbetar med fonden och vilka kontaktpersoner som finns i myndigheten, läs mer här.