Förmåner till nyanlända i Sverige

Den som är nyanländ i Sverige kan få etableringsersättning.

Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning.

Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg. Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder.

Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning.

Försäkringskassan har information på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja om vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Fördjupad information