Vårdnadsbidrag

Kommunalt vårdnadsbidrag har avskaffats från och med 1 februari 2016, men beviljade bidrag kommer fortsatt att betalas ut och behandlas som en EU-familjeförmån

Kommunalt vårdnadsbidrag - en EU- familjeförmån

Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att en förälder kan få förmåner från ett land utan att barnet eller i vissa fall föräldern bor i det landet. Det gäller även föräldrar som har pension. Förmånerna ska samordnas för att familjen inte ska få dubbel ersättning eller bli helt utan.

Gemensam handläggning

Kommunalt vårdnadsbidrag är en familjeförmån som kan betalas ut till EU-medborgare som inte bor i Sverige. Därför ska sådana ärenden handläggas enligt EU:s samordningsbestämmelser.

När kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut som en familjeförmån ska Försäkringskassan bedöma om förordningens bestämmelser kan tillämpas. Kommunen ska bedöma om det finns rätt till förmånen enligt förmånsbestämmelserna. Det innebär att kommunen och Försäkringskassan ska handlägga ärendet tillsammans.

Fördjupad information

Metodstöd kommun (pdf 15 kB, öppnar nytt fönster)