Underhållsstöd och underhållsbidrag

Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den andra föräldern. Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Det är en fördel om föräldrar kommer överens om ett underhållsbidrag. Om föräldrar inte kommer överens kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Mer information om underhållsstöd och underhållsbidrag – för privatpersoner

Barnet eller den studerande har inte rätt till underhållsstödet om hen:

  • får vård på institution på statens bekostnad
  • bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • vårdas i familjehem eller hem för vård eller boende under en hel kalendermånad

Den nämnd som ansvarar för vården ska genast meddela Försäkringskassan när ett barn skrivs ut eller in. För det finns en särskild blankett "Anmälan - vistelse i familjehem, institution eller hem för vård och boende - barn med underhållsstöd".

Blanketter

Stöd till föräldrar att komma överens om underhållsbidrag

Från och med 1 april 2016 har Försäkringskassan ett uppdrag som rör underhåll till barn. Försäkringskassan ska bland annat informera föräldrar när det gäller frågor om underhåll och försörjning av barn. I uppdraget ingår också att hjälpa föräldrar att räkna ut underhållsbidrag och att komma överens i civilrättsliga avtal.

För att kunna ge föräldrarna information och hjälp erbjuder Försäkringskassan möjligheten att boka ett personligt webbmöte med någon av våra handläggare. De kommer också att kunna boka ett trepartssamtal, vilket kommer underlätta för dem som vill ha information samtidigt.

Boka webbmöte

Försäkringskassan har tagit fram ett beräkningsverktyg där det blir möjligt för föräldrar att själva räkna ut ett rättvist underhållsbidrag utifrån de uppgifter de lägger in i verktyget.

Beräkna underhållsbidrag

Försäkringskassan har en instruktionsfilm som berättar om hur man räknar ut ett underhållsbidrag med hjälp av beräkningsverktyget

Filmen - beräkna underhållsbidrag.

Kommunens samtalsledare spelar en viktig roll

Samtalsledare i kommuner spelar en viktig roll för att separerande föräldrar kan komma överens, bland annat när det gäller hur båda ska bidra till barnets eller barnens försörjning. I samarbetssamtalet kan Försäkringskassans beräkningsverktyg användas.
Här kan du läsa ett frågor och svar om förändringarna i underhållsstödet och det stöd som Försäkringskassan kan erbjuda separerade föräldrar.

Frågor och svar

Separationspodden – goda råd och inspiration

På sajten separaradeforaldrar.se finns mer information. Bland annat Försäkringskassans egen podd, Separationspodden. Separationspodden belyser separation ur olika perspektiv. Syftet med Separationspodden är att ge separerade föräldrar råd och inspiration så de själva kan komma överens om underhållsbidrag.

separeradeforaldrar.se