Tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) kan föräldrar få när de stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen de får när de vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Barn som omfattas av LSS

Föräldrar till ett barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få ersättning för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 år och i vissa fall upp till 23 år.

Föräldrar till ett barn upp till 16 år som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få kontaktdagar. Kontaktdagarna betalas för högst tio dagar per barn och år. Kontaktdagarna kan till exempel användas för besök i förskoleverksamhet och skola.

Vård av barn (VAB)

Allvarligt sjuka barn

Föräldrar som har ett allvarligt sjukt barn som är under 18 år kan få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Det gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv. 

Tillfällig föräldrapenning kan även betalas ut i samband med att ett barn avlider.