Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar man kan få utöver sin aktivitetsersättning eller sjukersättning om man har kostnader för ditt boende.

Bostadstillägg

Personer som har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker istället om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd (pensionsmyndigheten.se)