Funktionsnedsättning

För dig som träffar personer med funktionsnedsättning

Den här sidan vänder sig till dig som jobbar på en kommun och som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Här hittar du relevanta blanketter och länkar för att hitta rätt information.

Ersättningar för personer med funktionsnedsättning

Vuxna som har en funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ersättning från oss. Du hittar utförlig information om de olika ersättningarna på sidorna under funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Försäkringskassan ansvarar för statlig assistansersättning

Det innebär att vi utreder och betalar ersättning till personer som behöver hjälp med några i lagen fastställda behov, om behovet av hjälp är mer än 20 timmar per vecka. Du kan läsa mer utförlig information om den statliga assistansersättningen och uppdelningen mellan kommuner och Försäkringskassan.

Vårt uppdrag inom assistansersättning

Är någon i din kommun i behov av personlig assistans?

Du som handlägger LSS-ärenden kan kontakta oss direkt om en person i din kommun behöver assistans för grundläggande hjälpbehov mer än 20 timmar per vecka. Då behöver personen själv inte göra någon ansökan hos oss. Vi kontaktar personen och utreder vilken hjälp han eller hon behöver. Använd blankett 3078 Anmälan från kommunen.

3078 Anmälan från kommunen - Behov av personlig assistans

Har din kommun utfört assistans i väntan på beslut från oss?

Om vi beviljar ersättning där ni har utfört personlig assistans i väntan på beslutet, kan ni begära pengar av oss retroaktivt.

Det gäller om

  • kommunen har beviljat personen biträde av personlig assistent
  • kommunen har anmält till Försäkringskassan att personen kan ha rätt till assistansersättning
  • kommunen har utfört assistans i egen regi i väntan på att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för personen.

Fyll i och skicka in blankett 3032 Begäran från kommunen till oss senast i samband med att ni får meddelande från oss att vi har beviljat assistans. Vi kan ersätta tid från att ni meddelat oss om personens hjälpbehov och till dess vi har fattat ett beslut.

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans

Du behöver anmäla förändringar

Om ert beslut om beviljade insatser ändras, ska du informera oss om det så snart som möjligt. Använd blankett 3064 Beviljade insatser.

3064 Beviljade insatser för den som har ansökt om eller har personlig assistans

Anordnar du assistans?

Vi har samlat aktuell information om vad som gäller för kommuner som anordnar assistans på sidan för assistansanordnare.

Kommunal assistansanordnare

Aktivitetsersättning för unga under 30

Aktivitetsersättning är en ersättning för personer under 30 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga

Unga personer som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under tiden som skolgången varar. Vi har samlat information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Informationen är främst riktad till skolpersonal men kan även vara relevant för dig som är handläggare på kommunen.

Information till skolan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Relaterade länkar

Är du kommunal assistansanordnare?

Här hittar du aktuell information för assistansanordnare.

Kommunal assistansanordnare