Rutiner för att lämna ut uppgifter

Vem svarar på mina frågor

För att få uppgifter vänder man sig till Kundcenter för partner som handlägger förfrågningar som kommer till Försäkringskassan från försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag.

Skriftliga förfrågningar skickas till:

Kundcenter för partner
Box 93
662 22 Åmål

Kundcenter för partner

Pensionsmyndigheten handlägger förfrågningar om allmän pension och efterlevandepension.

Pensionsmyndighetens webbplats (www.pensionsmyndigheten.se, öppnar nytt fönster)

När kan Försäkringskassan lämna ut uppgifter?

Om någon utomstående till exempel ett försäkringsbolag begär att få handlingar eller uppgifter gör vi snarast en så kallad utlämnandeprövning. Det innebär att vi tar ställning till om det är en allmän handling eller om det behövs en sekretessprövning.

Försäkringskassan kan lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till en försäkringsinrättning om den behöver uppgifterna för att kunna samordna ersättningar. I så fall behövs inget samtycke från den som ärendet gäller. Försäkringskassan tar ut en avgift för kopior om de är på tio sidor eller mer (avgiftsförordningen, 1992:191).

Samtycke och fullmakt

Den enskilde kan lämna ett samtycke till att en myndighet lämnar ut sekretessbelagda uppgifter som rör honom eller henne. Det gäller både utlämnande till andra myndigheter och till enskilda personer. Om någon med stöd av en fullmakt begär att få uppgifter för någon annans räkning, kontrollerar Försäkringskassan om den är giltig och vad den omfattar.

Fördjupad information

Offentlighet och sekretess