Statistik NUTS 2-områden

Här presenteras statistiska rapporter rörande sjukpenning och aktivitetsersättning. Statistiken presenteras per NUTS 2 område. NUTS är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Sverige är i EU-arbete indelat i åtta NUTS 2 områden: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt Sydsverige.

Statistiken på NUTS 2 områden baseras på den period för vilken utbetalningen gällde, vilket innebär att statistiken kan ändras vid uppdateringar av databasen. Statistiken på forsakringskassan.se definieras annorlunda och  baseras på fryst data, vilket innebär att den skiljer sig något åt från uppgifterna på NUTS 2 områden.

 

Aktivitetsersättning

Antal mottagare av Aktivitetsersättning (Excel, 243 kB, öppnar nytt fönster)
De vanligaste diagnoserna i beståndet av Aktivitetsersättning (Excel, 120 kB, öppnar nytt fönster)
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - antal per 1000 försäkrade (Excel, 178 kB, öppnar nytt fönster)
Aktivitetsersättning - antal per 1000 försäkrade (Excel, 164 kB, öppnar nytt fönster)
Nybeviljade Aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade (Excel, 100 kB, öppnar nytt fönster)

Sjukpenning

Pågående sjukfall per 1000 försäkrade (Excel, 273 kB, öppnar nytt fönster)
De vanligaste diagnoserna bland pågående sjukfall (Excel, 120 kB, öppnar nytt fönster)
Andel av pågående sjukfall per längdklass (Excel, 510 kB, öppnar nytt fönster)
Nya Sjukpenningtalet (Excel, 150 kB, öppnar nytt fönster)

 

EU-flagga socialfonden