Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Actions
Loading...

SUS

SUS

SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan.

Försäkringskassan är den myndighet som är systemägare för systemet SUS, men systemet är myndighetsgemensamt. Det innebär att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med medel från socialförsäkringen registreras i systemet. 

De samverkansformer som redovisas i systemet är: 

  • Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Finansiell samordning (FINSAM)

För mer information om SUS kan du gå in och läsa användarstöd och få aktuell driftinformation och information via www.susam.se (öppnar nytt fönster).