Teknisk beskrivning av Tjänsten

På denna sida finns olika beskrivningar av Tjänsten. För information om innehåll och användning av tjänsten se sidan för Användarstöd.

SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd och är en sammansatt bastjänst som förmedlar information från flera statliga myndigheter och organisationer.

Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt via brev, fax eller telefon. Detta är tids- och resurskrävande både för kommuner och informationslämnande myndigheter och organisationer samt ökar risken för felaktiga utbetalningar. Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter.

Övergripande teknisk beskrivning av tjänsten

För en övergripande teknisk beskrivning av tjänsten, se bifogat dokument:

Övergripande teknisk beskrivning Rev I

För information om ingående bastjänster, se avsnitt Beskrivning av ingående bastjänster nedan.

Beskrivning av ingående bastjänster

För information om respektive bastjänst hänvisas till informationssidan för respektive bastjänst:

a-kassorna
www.sverigesakassor.se
Kontakt: support@sverigesakassor.se

Af
AFLI, www.arbetsformedlingen.se/afli
Kontakt: afli@arbetsformedlingen.se

CSN
www.csn.se
Kontakt: kommunfraga@csn.se

FK/PM
www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online
Kontakt: Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00

Skatteverket
www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/beskattningsuppgifter
Kontakt: elsie.it@skatteverket.se

Tekniska filer

WSDL-schema och schema SSBTEK:

WSDL-schema-SSKTEK-V8-2019-10-10.zip
Tredje version av gränssnitt för V8 som är planerad för november 2019. Inga wsdler eller xsder är uppdaterade sedan version 2 (WSDL_schema_SSBTEK_V8_2019_07_03.zip). Enda ändringen är  exempel med SSBTEK version 8 i katalogen exempel/v8.

WSDL_schema_SSBTEK.V7_2019_06_20.zip
Uppdaterad 2019-06-20: Nytt schema från CSN. Version 3.1 av csntyper.xsd.

WSDL_schema_SSBTEK.V6_2019_06_20.zip
Uppdaterad 2019-06-20: Nytt schema från CSN. Version 3.1 av csntyper.xsd.

WSDL_schema_SSBTEK.V4_2019_06_20.zip
Uppdaterad 2019-06-20: Nytt schema från CSN. Version 3.1 av csntyper.xsd.

XSD-fil för CSN bastjänst Kommunfråga:

SBNUppgEkBistandBegar_v1_0.zip

Versioner och inlämningsadress för SSBTEK

  • För samtliga är IP-nummer/DNS-namn: 194.71.65.44 (DNS fmansinfo.forsakringskassan.se)
  • CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen:

    fmansinfo.forsakringskassan.se

  • Försäkringskassans namn i signeringscertifikatet är CN=Försäkringskassan

Samtliga versioner

Inlämningsadress för intressenter WS:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ws

Inlämningsadress för intressenter SHS2:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/shs2