Driftinformation

På denna sida publiceras löpande driftinformation Tjänsten, såväl akut som planerad driftinformation.

Historik över driftavbrott för tjänsten nås på följande sida.


Migrationsverkets bastjänst åter i drift

(Publicerad 2020-03-17)

Migrationsverkets bastjänst har justerats och är åter i drift från och med måndag den 16 mars.


Temporär avstängning av Migrationsverkets bastjänst

(Publicerad 2020-03-13)

Migrationsverkets anslutning till SSBTEK kommer att stängas ned idag. Anledningen är att Migrationsverket behöver göra några justeringar i tjänsten.  Arbetet är inplanerat och produktionssätts under måndag eftermiddag (16 mars), därefter är tjänsten igång igen.  Information om när tjänsten åter är i drift kommer att publiceras här.


Planerade servicefönster hos Skatteverket

(Publicerad 2020-02-26)

Tidpunkter för inplanerade arbeten som kan påverka leveranser till externa parter 2020


2 mars Driftsättning kl. 17:00-23:00

5 mars Blocktid kl. 18:00 till 9 mars kl. 09:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna.

3 April Uttag kl 18:00 – 23:00

5 Juni Uttag kl 18:00 – 23:00

12 Juni Blocktid 12 juni kl.18:00 till 15 juni kl.07:00
Filer som är planerade att levereras under stängningen kommer levereras när systemet öppnar igen, vilket kan innebära någon/några dagars förskjutning av uppgifterna

16 Juni Driftsättning kl. 17:00-23:00

31 Juli Uttag kl. 18:00 – 23:00

15 Sept Driftsättning kl. 17:00-23:00

4 Dec Uttag kl. 18:00 – 23:00

16 Dec Driftsättning kl. 17:00-23:00


Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg för bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nr 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.


Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nr 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats fr o m feb 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)

Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Information om att tjänsten LEFI Online inte utlämnar information för personer med flera kund-id:n samt planerad rättning

(Publicerad 2019-12-18)

LEFI Online levererar inte ut information när kund har flera kund-id:n. Felmeddelande som visas är "Kund har bytt kund-id eller personnr". Eftersom detta påverkar extern part och deras handläggning har detta utretts och en rättning som löser problematiken är inplanerad till en release i mars 2020.


Planerat driftsavbrott Sveriges A-kassor 4 september

(Publicerad 2019-08-16)

Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa (50) fusioneras med Unionens a-kassa (14)  2019-09-01. Den tekniska sammanslagningen sker 2019-09-04.

Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners.

Driftsavbrottet sker under följande tid:
 
Onsdag  4/9 kl. 15.00  -  torsdag 5/9 kl. 08.00


SSBTEK v8 klar för test

(Publicerad 2019-07-08)

Det går nu att testa mot SSBTEK v8. Kontakt är verifierad hela vägen till Migrationsverkets server.


Uppdaterad information angående felmeddelande i svar från CSN

(Publicerad 2019-06-28)

Pga. ett fel i CSN:s bastjänst får man ett felmeddelande när man frågar på en person som får studiehjälp för ett läsår och dessutom får Extra tillägg eller Inackorderingstillägg för en kortare period än läsåret.I felmeddelandet står:

CSN – kan inte hämta svar!

Felkod -2001: Tekniskt fel vid anrop mot, eller svar från, bastjänst

Felet är nu rättat av CSN. Men det kommer att ta tid innan alla verksamhetssystem hos Er på kommunen är uppdaterade med rättningen. Om du får det här felmeddelandet kan du ringa till CSN och få hjälp av en handläggare med din fråga.
Ring 0771-276 400 och gör val nr 2 (valet säger ”Ringer från Försäkringskassan och har frågor om impulser”, men det är rätt val för er i denna fråga)


Planerat servicefönster CSN i testmiljö 26-27 juni

(Publicerad 2019-06-26)

Den 26 juni kl. 16.00–27 juni 16.00 kommer CSN inte leverera något svar i testmiljön för SSBTEK på grund av underhåll.


Planerade avbrott i Skatteverkets bastjänst den 7 - 11 juni

(Publicerad 2019-06-05)

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig fredag 7/6 19.00 till tisdag 11/6 07.00 på grund av underhåll.


Information angående störningar hos SO

(Publicerad 2019-04-03)

Sedan några månader tillbaka har Sveriges a-kassor haft störningar i sina produktionsmiljöer.  Sveriges a-kassor har tillsammans med sin drift leverantör och deras underleverantörer ett antal aktiviteter för att lokalisera problemen. Nu har man gemensamt tagit beslutet att flytta hela miljön till ett nytt datacenter i förhoppning att detta skall lösa tidigare problem. Flytt och efterföljande tester kommer att pågå under hela april och vår förhoppning är att vi skall ha en miljö med önskad kvalitet i början på maj.


Testmiljön för SSBTEK stängd 4 april för underhåll

(Publicerad 2019-03-27)

Detta datum kommer FK genomföra underhåll som innebär att SSBTEK inte kan leverera någon information i testmiljön, klockan 08.00–12.00.


Testmiljön för SSBTEK nere

(Publicerad 2019-02-27)

Ett haveri i ett diskskåp har gjort att testmiljön för närvarande är otillgänglig.
Det pågår nu arbete för att åtgärda detta. Vi återkommer med information när testmiljön åter är tillgänglig.


Utbetalningsdetaljer filtreras felaktigt bort i LEFI Online

(Publicerad 2019-01-17)

Utbetalningsdetaljer för Bostadsersättning, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Omvårdnadsbidrag, och Merkostnadsersättning, samt periodinformation kring bostadsbidrag filtreras felaktigt bort i LEFI Online sedan 29/12 2018. Felet kommer åtgärdas genom en rättning 17/1 2019.


Fel i LEFI Online avseende period för Bostadsbidrag

(Publicerad 2019-01-07)

(Uppdaterad 2019-01-17)

Gällande LEFI Online har vi upptäckt en felaktig implementering,. Detta innebär att användare av LEFI Online och SSBTEK kan inte se period avseende Bostadsbidrag.
Planen är att driftsätta en ändring i Marsreleasen 2019, men Försäkringskassan undersöker möjligheten att  driftsätta tidigare.

Rättning är genomförd 2019-01-17.


Planerade avbrott i Skatteverkets bastjänst den 7 november

(Publicerad 2018-11-05)

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig onsdag den 7 november 2018 mellan 07:00 – 16:00 och på grund av underhåll.


Planerade servicefönster i testmiljön för SSBTEK

(Publicerad 2018-09-13)

Dessa datum kommer FK genomföra underhåll som innebär att SSBTEK inte kan leverera någon information i testmiljön.

13/9 8.00 -16.00
18/9 7.00-17.00
18/10 7.00-17.00


Planerade avbrott i Skatteverkets bastjänst den 20 och 25 september

(Publicerad 2018-09-07)

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig torsdag den 20 september 2018 mellan 07:00 – 16:00 och tisdag den 25 september 2018 mellan 16:30 – 17:30 på grund av underhåll.


Störning i testmiljön mot FK som ej kan lämna svar

(Publicerad 2018-08-31)


Störningar i uppgifter från Transportstyrelsen i SSBTEK testmiljö

(Publicerad 2018-08-30)

Under dagen den 30 augusti kommer Transportstyrelsen att utföra konfigurationsändringar i sin testmiljö vilket kan medföra störningar i Informationen från Transportstyrelsen i testmiljön för SSBTEK.


Planerat avbrott i Skatteverkets bastjänst den 6 juni

(Publicerad 2018-05-29)

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig torsdag den 6 juni 2018 mellan 07:00 – 16:00 på grund av underhåll.


Testmiljön för SSBTEK kommer inte vara tillgänglig den 9 maj mellan 13.00 – 15.00

(Publicerad 2018-05-08)

9 maj kommer testmiljön för SSBTEK inte vara tillgänglig mellan 13.00 – 15.00 p g a underhåll.


Planerade avbrott i Skatteverkets bastjänst den 6 och 9 mars

(Publicerad 2018-02-27)

Skatteverkets bastjänst är otillgänglig följande tider:
Tisdag 2018-03-06 16:30-23:00 (driftsättning)
Fredag 2018-03-09 16:00-24:00 (underhållskörning)


Försäkringskassan byter till nya certifikat den 1 februari 2018

(Publicerad 2018-01-24)

Försäkringskassan kommer den 1 februari att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 1 februari.
 
Dom nya nycklarna som gäller från och med 1 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/prod/
 
Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/test/
 
Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.
 
För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 1 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se.

Observera att de nya certifikaten blir tillgängliga först på fredag.


Planerade driftsavbrott för vissa a-kassor med start den 11:e, 16:e, 19:e, 23:e och 26:e januari

(Publicerad 2018-01-08)

Arbetslöshetskassornas driftsleverantörer kommer att genomföra systemuppdateringar i a-kassornas driftsmiljöer. Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners.

Driftsavbrotten innebär att i tjänsten SSBTEK fås ett inkomplett svar, dvs svar fås inte från den eller de a-kassor som har underhållsarbete.
Driftsavbrotten sker under följande tid:

Torsdag 11/1 kl 15:00 till kl 22:00 körs underhållsarbete för Hotell- och restauranganställdas, Transports samt GS arbetslöshetskassa
Tisdag 16/1 kl 15:00 till kl 22:00 körs underhållsarbete för Fastighets, Byggnads samt SEKO arbetslöshetskassa
Tisdag 16/1 kl 15:00 till onsdag 17/1 kl 14:00 körs underhållsarbete för Småföretagarnas arbetslöshetskassa
Fredag 19/1 kl 17:00 till söndag 21/1 kl 12:00 körsunderhållsarbete för Kommunals, Alfakassan, IF Metalls, Akademikernas, Finans- och försäkringsbranschens, Ledarnas, Skogs- och lantbrukstjänstemännens samt ST:s arbetslöshetskassa
Tisdag 23/1 kl 15:00 till kl 22:00 körs underhållsarbete för Livsmedelsarbetarnas, Svensk handels- och arbetsgivarnas, Elektrikernas, Pappers, Journalisternas, Säljarnas, Sveriges arbetares samt Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa
Fredag 26/1 kl 17:00 till söndag kl 12:00 genomförs underhållsarbete för Visions och Handelsanställdas arbetslöshetskassa


Problem med att hämta betalningsinformation åtgärdat

(Publicerad 2017-12-18)

Tidigare känt problem att hämta utbetalningsinformation från Försäkringskassan åtgärdades 15 december klockan 13.30.


Planerad driftstopp i SSBTEK testmiljö den 10 och 11 oktober

(Publicerad 2017-09-21)

Den 10 och 11 oktober kommer testmiljön för SSBTEK inte vara tillgänglig på grund av tekniskt underhåll.


Planerad driftstörning i Skatteverkets bastjänst den 26 september

(Publicerad 2017-09-05)

Tisdag den 26 september klockan genomför Skatteverket tekniskt underhåll. Detta innebär att Skatteverkets bastjänst är otillgänglig 16:00-22:00.


Planerad driftstörning i Skatteverkets bastjänst den 5 juni

(Publicerad 2017-05-26)

Måndag den 5 juni genomför Skatteverket tekniskt underhåll. Detta innebär att Skatteverkets bastjänst är otillgänglig hela dagen.


Planerad driftstörning i Skatteverkets bastjänst den 3 april

(Publicerad 2017-03-28)

Måndag den 3 april klockan genomför Skatteverket tekniskt underhåll. Detta innebär att Skatteverkets bastjänst är otillgänglig hela dagen.


Planerad driftstörning i SSBTEK testmiljö den 16 och 23 mars

(Publicerad 2017-03-14)

Den 16 och 23 mars mellan 08:00-21:00 kommer testmiljön för SSBTEK inte vara tillgänglig på grund av tekniskt underhåll.


Planerad driftstörning i Skatteverkets bastjänst 7 och 10 mars

(Publicerad 2017-03-02)

Tisdag den 7 mars klockan 16.00-17.00 och fredag 10 mars klockan 16.00-17.00 genomför Skatteverket tekniskt underhåll. Detta innebär att Skatteverkets bastjänst är otillgänglig under nämnd tid.


Planerad driftstörning i a-kassornas bastjänst 4-5 januari

(Publicerad 2016-12-14)

Sveriges entreprenörers a-kassa (54) fusioneras med Småföretagarnas a-kassa (56)  2017-01-01. Den tekniska sammanslagningen sker 2017-01-04 – 2017-01-05. Detta medför ett avbrott i dessa a-kassors produktionssystem och då även i utbytet av information med övriga a-kassor samt externa partners. Detta innebär att under denna tid fås inget svar i SSBTEK från dessa två a-kassor, mao svar fås i SSBTEK men kan vara ofullständigt.

Driftsavbrottet sker under följande tid: Onsdag 4/1 kl.08.00  -  Torsdag 5/1 kl. 18.00


Support för version 1 av SSBTEK kommer upp att upphöra 1 januari 2017

(Publicerad 2016-12-08)

Från den 1 januari 2017 kommer version 1 av SSBTEK upphöra. I produktion finns därefter version 2 och 3 att tillgå.


Planerad driftstörning den 30 oktober gällande CSN bastjänst

(Publicerad 2016-10-18)

Söndagen den 30:e oktober genomför CSN tekniskt underhåll. Detta innebär CSN bastjänst är otillgänglig från 11.30 och beräknas åter vara öppen ca 23.00 samma dag.


Planerad driftstörning den 17 maj gällande CSN bastjänst

(Publicerad 2016-05-17)

CSN byter IT-leverantör och därför genomförs tekniskt underhållsarbete tisdag 17 maj mellan klockan 08.00 – 16.00.
Detta innebär att det inte går att hämta uppgifter från CSN:s system under den tiden. Det går heller inte att skicka
uppgifter till CSN.


Planerad driftstörning den 6 juni 2016 gällande Skatteverkets tjänst

(Publicerad 2016-05-09)

Måndag 6 juni 2016 kommer det ofullständiga svar från informationstjänsten till SSBTEK. Detta beror på att bakomliggande system är stängt för underhåll.


Planerad driftstörning den 10 maj 2016 gällande CSN:s tjänst

(Publicerad 2016-04-29)

Tisdag 10 maj 2016 från kl. 08.00-16.00 kommer CSN ha ett planerat driftsavbrott för sin bastjänst med anledning av serverflytt. Det innebär att CSN:s bastjänst inte kommer att vara tillgänglig under denna tid.


Planerad driftstörning den 4 april 2016 gällande Skatteverkets tjänst

(Publicerad 2016-03-23)

Måndag 4 april 2016 kommer det ofullständiga svar från Skatteverkets tjänst.

Detta beror på att vissa bakomliggande system är stängda för underhåll.


Försäkringskassan byter den 7 maj 2016 till nya certifikat med högre säkerhet

(Publicerad 2016-03-17)

Försäkringskassan kommer den 7 maj att byta till nya certifikat med högre säkerhet utfärdade av Steria V2 (samma som befintligt CA).
Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 7 maj.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 7 maj finns här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på: 

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/  

och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 7 maj, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Skatteverkets tjänst stängd för underhåll den 12 januari 2016

(Publicerad 2015-12-16)

Tisdag den 12 januari 2016 klockan 07.00 – 09.00 kommer Skatteverkets informationstjänst vara stängd för underhåll.


Arbetslöshetskassornas tjänst är stängd för underhåll fredag 11 december 2015

(Publicerad 2015-12-10)

Nu på fredag (11 december)  från kl. 17.00 till 24.00 så kommer A-kassornas integrationsplattform (webtjänster) vara nedstängt. Detta innebär att A-kassornas information i tjänsten SSBTEK inte kommer vara tillgänglig under denna tid.


Planerad driftstörning 7-8 dec 2015 avseende Skatteverkets bastjänst

(Publicerad 2015-10-27)

Måndag 7 december – tisdag 8 december 2015 kommer det ofullständiga svar från
Skatteverkets bastjänst. Detta beror på att bakomliggande system är stängt för underhåll.


Planerat driftsavbrott 12-13 september och 26-27 september för A-kassornas bastjänst

(Publicerad 2015-09-09)

A-kassorna har följande planerade driftsavbrott:

Lördag 2015-09-12  från klockan 08.00  till Söndag 2015-09-13 klockan 12.00

Lördag 2015-09-26  från klockan 08.00  till Söndag 2015-09-27 klockan 12.00


Planerat driftsavbrott 29-30 augusti september för A-kassornas bastjänst

(Publicerad 2015-08-25)

A-kassorna har ett planerat driftsavbrott 29 augusti 08.00 till 30 augusti 16.00. Detta innebär att bastjänsten inte kommer kunna nås.


Planerad driftstörning 7 september för Skatteverkets bastjänst

(Publicerad 2015-08-24)

Måndag den 7 september 2015 kommer det ofullständiga svar från Skatteverkets bastjänst.

Detta beror på att bakomliggande system är stängda för underhåll.


Planerad driftstörning 8 juni för Skatteverkets bastjänst

(Publicerad 2015-05-19)

Måndag den 8 juni 2015 kommer det ofullständiga svar från Skatteverkets bastjänst.
Detta beror på att bakomliggande system är stängda för underhåll.


Försäkringskassan byter ut sina Steria-certifikat

(Publicerad 2015-04-29)

Den 24/5 2015 i samband med Majreleasen kommer alla Försäkringskassans Steria-certifikat att bytas ut. Jobbet beräknas starta 16:00 och vara klart klockan vi midnatt. Detta innebär för de som använder Försäkringskassans publika certifikat för kommunikation och/eller validering av signaturer behöver ladda ner och installera nya certifikat. De som använder CA certifikat, Steria AB EID CA v2, för att lita på Försäkringskassan behöver inte göra något. Certifikaten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning en vecka innan bytet görs på http://pki.forsakringskassan.se/SHS. De nuvarande certifikaten finns där just nu. Certifikaten är namngivna som servern som anropas.

stamp_forsakringsassan.crt – Stämpelcertifikat

<host>.crt – kommunikationscertifikat

 

Kontakta shssupport@forsakringskassan.se om det finns några frågor.


Fel vid informationsförmedling gällande sjukersättning och aktivitetsersättning i Försäkringskassan tjänst LEFI Online

(Publicerad 2015-03-02)

Frågor som ställts kring Sjukersättning och Aktivitetsersättning, angående ärenden som har producerats från och med den 22 februari, kan ha fått felaktiga svar, felsökning och rättning pågår. 

Med producerade ärenden avses ärenden där beräkningen verkställts i systemet och gäller både nybeviljanden och omräkningar. Med andra ord ärenden som producerats före 22 februari och därefter inte omräknats berörs inte av identifierat fel. Oftast består felet av att utbetalningsinformation saknas. Bedömningen är därmed att identifierat fel endast berör ett fåtal sjukersättnings- och aktivitetsersättningsärenden.

För LEFI Online innebär detta:

  • Att man kan fått felaktig information vid frågor ställda från 23 februari och framåt, avgränsat till ärenden som producerats efter 22 februari.
  • En rättning är inplanerad till onsdag kväll (4 mars). Efter rättning av problemet kommer tjänsten leverera korrekt information vid förfrågan.

För att få tillgång till eventuell saknad information går det bra att ringa till Försäkringskassans Kundcenter för Partner, på telefon 0771 17 90 00.


Programuppdatering för CSN bastjänst Kommunfråga

(Publicerad 2014-11-12)

Den 13 november, mellan 14.00 – 15.00 kommer det ske en programuppdatering hos CSN vilket kan medföra störningar i kommunikationen med CSN. Detta kan därmed medföra kommunikationsproblem i svaret från CSN i den sammansatta bastjänsten.


Planerad driftstörning 8 - 9 december för Skatteverkets bastjänst

(Publicerad 2014-11-11)

Måndag 8 december och tisdag 9 december 2014 kommer det ofullständiga svar från Skatteverkets bastjänst i tjänsten SSBTEK. Detta beror på att bakomliggande system är stängda för underhåll.


Servicefönster för CSN bastjänst kommunfråga

(Publicerad 2014-10-27)

Den 7 november 2014 mellan klockan 14.00 – 16.00 kommer CSN ha ett servicefönster för sin bastjänst kommunfråga. Detta innebär att man i SSBTEK inte garanterat kommer att få svar från CSN under angiven tid.


Driftspåverkan för SSL-protokoll version 3

(Publicerad 2014-10-23)

I fredags 17 oktober beslutade Försäkringskassans driftcenter att akut stänga ner SSL-protokollet version 3. Detta medförde att tjänsten slutade fungera för de som anslöt via SSL-protokoll version 3.

Bakgrunden är att man upptäckt ett säkerhetshål i SSL-protokollet version 3 samt att det florerat information på internet hur man kan utnyttja detta säkerhetshål. För att skydda innehållet i tjänsten stängdes SSL-protokollet version 3 ner.

En workaround-lösning har tagits fram så att det åter är möjligt att ansluta till tjänsten via SSL-protokollet version 3.


Planerat driftsavbrott i informationen från a-kassorna

(Publicerad 2014-10-15)

Fredagen den 17 oktober mellan klockan 08.00 och lördagen den 18 oktober klockan 14.00 kommer det att vara ett driftsavbrott som påverkar a-kassornas integrationsplattform. Det innebär att under denna tid finns risk att man i SSBTEK inte kommer få något svar från a-kassorna.


Skatteverket stänger vissa system för underhåll

(Publicerad 2014-08-21)

Måndag den 8 september 2014 (hela dygnet) stänger Skatteverket vissa system för underhåll. Detta kommer medföra störningar i leveransen från Skatteverket till tjänsten SSBTEK. För användaren av tjänsten innebär detta att man inte kommer få något eventuellt svar från Skatteverket.


Driftsättning

(Publicerad 2014-04-29)

Tjänsten SSBTEK kommer att driftsättas 18 maj 2014.

Följ flödet