Allmänna nyheter

På denna sida publiceras löpande allmänna nyheter om Tjänsten.

Löpande allmänna nyheter om Tjänsten.


Information från Arbetsförmedlingen kring temporärt borttagande av kravet aktivitetsrapportering

(Publicerad 2020-03-17)

Med anledningen av dagens situation så har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att tillfälligt ta bort det kravet på aktivitetsrapportering. Beslutet gäller fram till 14 juli 2020. Detta innebär att Arbetsförmedlingen kommer stänga av möjligheten att aktivitetsrapportera. Den arbetssökande som inte lämnar in sin aktivitetsrapport kommer inte heller få en sanktion.

Detta innebär att även om den arbetssökande inte har lämna in sin aktivitetsrapport så har den fullgjort sina åtaganden (avseende kravet att lämna in sin aktivitetsrapport).

Mer information kommer finnas på Arbetsförmedlingens webbplats.

 Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)


Den 1 juli 2018 höjs studiebidraget för de som är under 20 år och läser på gymnasiet

(Publicerad 2018-06-18)

1 juli höjs studiebidraget för de som är under 20 år och läser på gymnasiet från 1050 kr/mån till 1250 kr/mån. Höjningen träder i kraft 1 juli men ska tillämpas från 1 mars 2018. CSN kommer därför att göra en tilläggsutbetalning i början av juli till de personer som har rätt till en tilläggsutbetalning. Beloppet kan variera beroende på om den studerande har någon ogiltig frånvaro som inte ger rätt till studiebidrag från mars till juni månad 2018.


Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018

(Publicerad 2018-05-25)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Införandet av GDPR påverkar inte den grundläggande möjligheten att få utlämnat uppgifter via tjänsten SSBTEK från respektive uppgiftslämnare. Dock pågår en justering av de allmänna villkoren kopplade till gällande anslutningsavtal. Mer information kring justeringar samt hur uppdateringen av Anslutningsavtalet kommer att gå till kommer det informeras om så fort detta arbete är slutfört.


Anslutningar under sommaren (juli månad)

(Publicerad 2015-06-24)

Under juli månad kan det ta längre tid att få handlagt inskickat anslutningsavtal, i normalfallet handläggs avtalen inom 10 arbetsdagar, men eftersom det är semestertider kan det ta längre tid under juli månad.


Anslutningar under julhelgen

(Publicerad 2014-11-24)

För anslutningsavtal som lämnas in mellan 8 december och 11 januari kan handläggningstiden bli längre än stipulerade tio arbetsdagar pga. av julledigheter.


Anslutningar under sommaren (juli månad)

(Publicerad 2014-06-23)

Under juli månad kommer inkomna anslutningsavtal inte att handläggas på grund av semesterperiod. Det går ändå bra att skicka in anslutningsavtal men de kommer handläggas först from 1 augusti 2014. Detta innebär rent konkret att inga nya användare kommer registreras under juli månad.


Bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är driftsatt

(Publicerad 2014-05-28)

Tjänsten sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är driftsatt och därmed är det möjligt att ansluta sig till tjänsten. Samtidigt är det så kallade SLA (Service Level Agreement). inte färdigt för tjänsten. Innan ett SLA är framtaget garanteras formellt sett inga prestandakrav, tillgänglighetskrav osv för tjänsten.

Försäkringskassan håller tillsammans med övriga informationsägare (A-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten och Skatteverket) på att ta fram ett SLA. Planen är att ett SLA för tjänsten ska vara klart under juni månad 2014. När SLA är färdigt kommer det publiceras på informationsportalen för tjänsten.


Driftsättning

(Publicerad 2014-04-29)

Tjänsten SSBTEK kommer att driftsättas 18 maj 2014. Information om tjänsten kommer löpande att läggas ut på denna informationsportal inför driftsättningen.


Informationsutskick

(Publicerad 2014-04-25)

Inom ramen för projektet Effektiv informationsförsörjning (EIF) har det i april månad gått ut ett informationsbrev till samtliga kommuner:

Informationsbrev till kommuner.pdf

eller 

SKR webbsida för SSBTEK.

Följ flödet