Informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem SHS

Begrepp i SHS

  1. Aktör – ägare av SHS-nod kallas för aktör. Meddelanden skickas alltid mellan aktörer/noder.
  2. Produkttyp – Alla meddelanden är märkta med produkttyp som definierar innehållet i meddelandet
  3. Katalogtjänst – Genom en gemensam katalogtjänst publicerar de olika SHS-aktörerna information