SHS-katalog Avtal – Anslutning

Registrering/Uppdatering av aktör

Som SHS-brukare behöver du registrera dina uppgifter i den globala katalogen för att bli en aktör. Som aktör tilldelas du behörighet till den allmänna katalogen. En aktör äger en SHS-nod eller har access till en SHS-nod som en tjänst.

1. Fyll i blanketten ”Registrering/Uppdatering av aktör i SHS-katalog”

Registrering/Uppdatering av aktör i SHS-katalog (pdf 240 kB, öppnar nytt fönster)

2. Skriv därefter ut blanketten och sänd den undertecknad till;
         Försäkringskassan IT
         Externa tjänster
         851 93 Sundsvall

3. Administrativa frågor sänds via e-post till Försäkringskassan registeruttag@forsakringskassan.se

Återkoppling

  • När blanketten har inkommit till Försäkringskassan IT kommer kvittens att sändas per e-post.
  • När handläggningen av ärendet är klar kommer användaruppgifter till den globala katalogen sändas med rekommenderat brev.
  • I de fall som Beställare har anlitat annan administratör av kataloguppgifter sänds bekräftelse och användaruppgifter till denne.

Beskrivning av serviceåtaganden för SHS-katalogen

SHS-katalogens öppettider, tillgänglighet och supportrutin framgår av Service Level agreement (SLA).

Service Level Agreement (SLA) (Word 343 kB, öppnar nytt fönster)