Driftinformation

Här publiceras driftinformation om LEFI Prenumeration i händelse av akuta eller planerade driftstopp/störningar

Du kan läsa om releaseinformation på sidan Releaseinformation samt allmänna nyheter om tjänsten på sidan Allmänna nyheter.


Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nr 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.


Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nr 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats fr o m feb 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)

Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Rättning gällande återkrav

(Publicerad 2019-02-07)

Det har upptäckts att information gällande återkrav för vissa förmåner inte förmedlats vid daglig körning i LEFI Prenumeration, utan endast vid nybevakning eller heluppdatering. En rättning kommer att göras 27/2.

De förmåner som är berörda av detta är:

Sjukpenning, Rehabiliteringsersättning, Aktivitetsstöd, Närståendepenning, Graviditetspenning, Smittbärarersättning och Dagpenning till totalförsvarspliktiga.

Om detta kräver heluppdatering ber vi er kontakta Hans Vähäsalo på nummer 0101147953, för planering av detta så att vi undviker hög last i systemet.


Körning av omräkningar 11-15 juni

(Publicerad 2018-06-07)

From juli 2017, infördes en lagändring inom Sjuk- och Aktivitetsersättning (SA), där en faktor som används vid beräkning av den garantibaserade delen av SA (GSA), höjdes med 0,05 PBB. På grund av detta gjordes i juni 2017, en stor omräkning av samtliga personer som vid tidpunkten hade rätt till GSA. I årets höstbudget finns nu ett förslag på att samma faktor höjs med ytterligare 0,08 PBB, fr.o.m. juli 2018. Detta innebär att en liknande omräkning behöver göras av samtliga personer som i juli 2018 har rätt till GSA.

Vi vill i och med detta, flagga för att vi i samband med denna omräkning, återigen kommer att publicera en stor mängd beslutshändelser från SA-systemet. Vår plan är att dela upp omräkningen och att det blir ökad informationsmängd under 11 – 15 juni i LEFI Prenumeration. Vi kommer till denna gång även att lägga till ett nytt fält i vår beslutshändelse, ur vilken man kommer att kunna utläsa orsaken till publiceringen.


Försäkringskassan byter till nya certifikat den 1 februari 2018

(Publicerad 2018-01-24)

Försäkringskassan kommer den 1 februari att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 1 februari.
 
Dom nya nycklarna som gäller från och med 1 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/prod/
 
Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/test/
 
Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.
 
För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 1 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se.

Observera att de nya certifikaten blir tillgängliga först på fredag.


Driftsättning av schema version 2.0.2 helgen 29-30 april 2017

(Publicerad 2017-04-21)

För LEFI Prenumeration kommer akuträttning att ske i helgen 29-30 april. Driftsättningen kommer medföra ett nytt schema.
Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schemaversion. Fortsatt användning av schemaversion 2.0.x är fullt möjligt, och innebär ingen påverkan på användarna.
(Se information på www.semver.org för beskrivning av semantisk versionshantering).

För mer information om bakgrund och var releasen innehåller, se sidan Releaseinformation


Driftsättning av schema version 2.0.1 helgen 25-26 mars 2017

(Publicerad 2017-02-23)

För LEFI Prenumeration kommer akuträttning att ske i helgen 25-26 mars. Driftsättningen kommer medföra ett nytt schema. Det är dock fullt bakåtkompatibelt med tidigare schemaversion. Fortsatt användning av schemaversion 2.0.0 är fullt möjligt, och innebär ingen påverkan på användarna. (Se information på www.semver.org för beskrivning av semantisk versionshantering).

För mer information om bakgrund och var releasen innehåller, se sidan

Releaseinformation


Utskick av driftinformation via SMS

(Publicerad 2017-02-02)

Försäkringskassan kommer byta den informationsväg avseende information kring driftavbrott och planerade driftavbrott. Utskick av denna information kommer att göras via sms istället för via e-post som görs idag.  Till och med den 31 mars kommer utskick att ske via både e-post och sms. Därefter kommer utskick endast göras via SMS.

För att registrera sig på tjänsten för driftinformation kring LEFI Prenumeration via SMS kring följ följande steg:

 1. Skicka LEFIP till 71377 (sms)
 2. Du får ett svar (sms) med bekräftelse på att du nu är registrerad på tjänsten LEFIP

För att avregistrera sig från tjänsten för driftinformation kring LEFI Prenumeration via SMS kring följ följande steg:

 1. Skicka LEFIP STOPP till 71377 (sms)
 2. Du får ett svar (sms) med bekräftelse på att du nu är avregistrerad från tjänsten LEFIP


Försäkringskassan byter den 7 maj 2016 till nya certifikat med högre säkerhet

(Publicerad 2016-03-17)

Försäkringskassan kommer den 7 maj att byta till nya certifikat med högre säkerhet utfärdade av Steria V2 (samma som befintligt CA).
Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 7 maj.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 7 maj finns här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/

och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 7 maj, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Driftsättning av schema 1.3.6 helgen 19-20 september

(Publicerad 2015-09-16)

Sent har det upptäckts att driftsättningen 19-20 september kommer medföra ett nytt schema.
För att skapa tid för anpassning kommer Försäkringskassan har båda versionerna i produktion under en tid.

Fortsatt användning av schemaversion 1.3.5 innebär att:

 • Beställning samt heluppdatering hanteras enligt beskrivning i dokumentet ”Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning”.
 • Avbeställning fungerar som tidigare, dvs avbeställning kan ej göras på enskilda förmåner.

Användning av schemaversion 1.3.6 innebär att:

 • Beställning samt heluppdatering hanteras enligt beskrivning i dokumentet ”Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning”.
 • Avbeställning kan göras för specifika förmåner enligt beskrivning i dokumentet ”Förbättrad hantering av beställning, heluppdatering och avbeställning”.

 

 


Försäkringskassan byter ut sina Steria-certifikat

(Publicerad 2015-04-29)

Den 24/5 2015 i samband med Majreleasen kommer alla Försäkringskassans Steria-certifikat att bytas ut. Jobbet beräknas starta 16:00 och vara klart klockan vi midnatt. Detta innebär för de som använder Försäkringskassans publika certifikat för kommunikation och/eller validering av signaturer behöver ladda ner och installera nya certifikat. De som använder CA certifikat, Steria AB EID CA v2, för att lita på Försäkringskassan behöver inte göra något. Certifikaten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning en vecka innan bytet görs på http://pki.forsakringskassan.se/SHS. De nuvarande certifikaten finns där just nu. Certifikaten är namngivna som servern som anropas.

stamp_forsakringsassan.crt – Stämpelcertifikat

<host>.crt – kommunikationscertifikat

 

Kontakta shssupport@forsakringskassan.se om det finns några frågor.


Fel vid informationsförmedling gällande Föräldrapenning

(Publicerad 2015-03-06)

Ett fel har upptäckts avseende föräldrapenning i LEFI Prenumeration. Felet innebär att under en pågående prenumeration så saknas information för den 21:a till 25:e för varje utbetalningsperiod. En utbetalningsperiod är från den 21:a till den 20:e. 

Det har konstaterats att felet har funnits sedan början av 2014. En rättning planeras att produktionssättas helgen 14-15 mars.

Vid en heluppdatering kommer samtliga dagar med.

(Uppdatering 2015-03-12)

Rättning av det fel som inneburit att Föräldrapenningdagar för den 21:a till den 25:e saknats i informationen (vid pågående prenumeration) kommer att levereras som planerat helgen 14-15 mars.


Fel vid informationsförmedling gällande sjukersättning och aktivitetsersättning

(Publicerad 2015-03-02)

Frågor som ställts kring Sjukersättning och Aktivitetsersättning, angående ärenden som har producerats från och med den 22 februari, kan ha fått felaktiga svar, felsökning och rättning pågår.

Med producerade ärenden avses ärenden där beräkningen verkställts i systemet och gäller både nybeviljanden och omräkningar. Med andra ord ärenden som producerats före 22 februari och därefter inte omräknats berörs inte av identifierat fel. Oftast består felet av att utbetalningsinformation saknas. Bedömningen är därmed att identifierat fel endast berör ett fåtal sjukersättnings- och aktivitetsersättningsärenden.

För LEFI Prenumeration innebär detta:

 • Att Försäkringskassan kommer frysa händelser gällande SA tills rättning av problemet är genomförd.
 • En rättning är inplanerad till onsdag kväll (4 mars). Efter rättningen kommer tidigare frysta händelser att kunna köras i kommande körning av filer.
 • Efter rättningen av problemet kommer tjänsten att leverera korrekt information gällande sjukersättning och aktivitetsersättning.

Försäkringskassan kommer även se över möjligheten att kunna söka ut de individer som påverkats av identifierat fel.


Tjänsten åter öppen för inskick av filer för ny- och avbeställningar samt information incident kring Tillfällig föräldrapenning

(Publicerad 2014-11-26)

Det är åter möjligt att skicka in filer för ny- och avbeställningar. Behov finns att sätta ta alla filer man tänkt skicka in retroaktivt
till en enda fil.

Identifierat problem kring Tillfällig föräldrapenning (TFP) är mindre än som tidigare var befarat.  Felet medför att det för enstaka personer kan saknas TFP-information. Försäkringskassan kommer att fånga alla personnummer som har detta problem varje dag för att kunna lösa detta när en rättning har levererats. Försäkringskassan tittar just nu på möjligheten till akut rättning av problemet.


Status kring pågående rättningar och felsökningar

(Publicerad 2014-11-24)

Rättning 22-23 november

Helgens rättning levererades enligt plan. Första leverans av filer efter rättningen sker i natten mot 25 november.
För mer information om detta, se sidan Releaseinformation och notisen ” Förändrat innehåll i kommande rättning
(22-23 november 2014) av LEFI Prenumeration”

Pågående felsökning och akuträttning

Försäkringskassan jobbar fortfarande med det fel som innebar att vi förra veckan levererade ett stort antal svar med felaktig informationstyp.
Man har ringat in problemet till en förmån, TFP. Arbetet fortsätter och planen är att i på torsdag leverera en rättning. Observera att denna rättning endast är en plan än så länge.


Temporär stängning av tjänsten LEFI Prenumeration

(Publicerad 2014-11-20)

p.g.a. identifierade problem gällande korrektheten i svaren från LEFI Prenumeration angående nyprenumerationer och heluppdateringar kommer Försäkringskassan stänga ner tjänsten fr.o.m torsdag kväll. inskickade filer kommer att hamna i kö och behandlas så fort tjänsten är igång igen.

Ytterligare information kommer fredag förmiddag.


Driftsättning av rättningar i LEFI Prenumeration

(Publicerad 2014-11-06)

Natten mot den 23 november planeras  en leverans av rättningar i LEFI Prenumeration. Rättningarna avser utbetalningsinformation samt omräkningsärenden.

 • Dagpenningärenden kommer att levereras som tidigare, dvs där visas alla ärenden oavsett om status är utbetald eller ej utbetald.
 • För utbetalningsnivån, så blir det två förändringar:
  • För ”vanliga” utbetalningar så skickar vi enbart effektuerade utbetalningar, dvs vi kommer inte längre att skicka framtida utbetalningar. Vi visar dagar på utbetalningsnivån endast om de på dagpenningnivå har status = 21, dvs utbetalda. Tidigare har vi felaktigt visat även framtida utbetalningar, dvs med status = 20 på dagpenningnivå.
  • För återkrav, så skickar vi en utbetalning per återkrävd dag, med ett negativt värde på beloppet.  Vid återkrav så kommer berörda utbetalningar att visa faktiskt utbetalt belopp. Utbetalningar med negativt belopp innebär en information om att återkrav har skett och ska alltså inte räknas med för att få fram det faktiskt utbetalda beloppet.

   Exempel:
   Kund har begärt och fått Föräldrapenning utbetalt under en dag, 100% belopp 300 kronor.  Då rapporteras ett dagpenningärende med omfattning 100%, ärendestatus 21 och en utbetalningspost för 300 kronor.

   Om det blir ett återkrav på 50% av den ersatta dagen kommer vi att rapportera ett dagpenningärende för samma dag med 50%, ärendestatus 21, och en utbetalningspost för 150 kronor. Därtill tillkommer en utbetalningspost om -150 kronor för samma ersättningsdag som informerar om att ett återkrav har skett.

   Om hela dagen blir återkrävd, så kommer debiteringen inte att finnas kvar alls, utan bara minusposten kommer att visas.

• Anmälningsdatum kommer att visas även för omräkningsärenden.


Fel i filutskick 2014-03-05

(Publicerad 2014-03-05)

Under natten till 5:e mars så drabbades LEFI Prenumeration av ett missöde vilket innebar att filer under perioden 2014-02-05 till 2014-03-05 har skickats iväg idag (2014-03-05) till prenumeranterna. FK kan inte garantera i vilken ordning som filerna skickades. Varje prenumerant måste utvärdera om detta kan orsaka problem i sina system. Försäkringskassan kan bistå med en lista för samtliga personnummer som är drabbade.

Om det har uppstått någon konsekvens i respektive system är rekommendationen att utföra en omstart på samtliga drabbade personer för att säkerställa att informationen är korrekt uppdaterad.


LEFI Prenumerationsfiler är sena

(Publicerad 2014-01-01)

Dagens filer är sena. Arbete pågår och filerna beräknas kunna levereras under dagen.

Följ flödet