Avtal och anslutning

Avtal och anslutning avser tjänsten LEFI Prenumeration som tillhandahålls av Försäkringskassan.
Beskrivning av tjänsten inklusive öppettider, prismodell, tillgänglighet och supportrutin kan du läsa om på sidan Beskrivning av tjänsten.

Förutsättningarna och anslutningsprocessen varierar beroende på organisation. Det är därför viktigt att du läser det avsnitt som gäller för din organisation.

Försäkringsbolag
Statliga och kommunala myndigheter

Försäkringsbolag 

Förutsättningar

Uppgiftslämnande till försäkringsbolag bygger i grund och botten på en författningsreglering. Utlämnande av uppgifter kan ske för samordning av ersättningar, skadereglering, riskbedömning samt för pensionsprognos.  

För att kunna få utlämnat uppgifter via LEFI Prenumeration måste det också finnas ett avtal mellan Försäkringsbolaget och Försäkringskassan.

Utlämnande av uppgifter enligt avtalet sker med stöd av:

 • 110 kap. 39 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för samordning)

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av:

 • 114 kap. 24 § och 9 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande av samordning)
 • 114 kap. 24 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för riskbedömning (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 25 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för pensionsprognos (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 26 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för skadereglering (samtycke krävs från den enskilde))

Anslutningsprocess

 1. Försäkringsbolaget fyller i en anmälan som skickas in till Försäkringskassan.
 2. Avtal skickas till Försäkringsbolaget.
 3. När båda parter har undertecknat avtalet kan Försäkringsbolaget anslutas till LEFI Prenumeration.

LEFI Prenumeration: Anmälan för anslutande parter (pdf 1 000 kB, öppnar nytt fönster)

Ansvarsfördelning

Försäkringskassans ansvar
Försäkringskassan ansvarar för att svaret i tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.

Sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren, ansvarar mottagaren själva för.

Mottagarens ansvar
Om mottagaren (försäkringsbolag) inte längre ska vara ansluten till LEFI Prenumeration måste avtalet mellan mottagaren (försäkringsbolaget) och Försäkringskassan sägas upp.

Uppsägning
Uppsägning sker enligt tecknat avtal.

Statliga och kommunala myndigheter 

Förutsättningar

Uppgiftsutlämnande förutsätter att det finns ett ärende hos myndigheten på den person vars uppgifter efterfrågas.

Utlämnande av uppgifter sker med stöd av:

 • 2 och 3 §§ förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan att lämna uppgifter till andra myndigheter
 • 3 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)
 • 2 § förordningen (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av:

 • 110 kap. 24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)

Anslutningsprocess

 1. Myndighet fyller i en intresseanmälan som skickas in till Försäkringskassan.

LEFI Prenumeration: Anmälan för anslutande parter (pdf 1 000 kB, öppnar nytt fönster)

Ansvarsfördelning

Försäkringskassans ansvar
Försäkringskassan ansvarar för att svaret i tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.

Sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren, ansvarar mottagaren själva för.

Mottagarens ansvar
Om mottagaren inte längre ska vara ansluten till LEFI Prenumeration måste tjänsten sägas upp.

Uppsägning

Uppsägning görs via e-post till Försäkringskassan och ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller uppsägning
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Uppsägning ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se