LEFI Prenumeration

Information till försäkringsbolag

LEFI Prenumeration står för LEverera FörmånsInformation och är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan. Försäkringsbolag och kommuner har möjlighet att få uppgifter ur Socialförsäkringssystemen. LEFI Prenumeration syftar till att utifrån de frågor försäkringsbolagen och kommunerna ställer, leverera person- och förmånsinformation till anropande extern part som denne har rätt att få ta del av.

Vid första beställning skickas den förmånsinformation som extern part har angivit för respektive person från det datum som angivits för förmånen/förmånerna (ex Sjukpenning). Därefter skickas löpande förändringar i dessa förmånsuppgifter.

Beskrivning av tjänstens innehåll finns på sidan Beskrivning av tjänsten.

Information om anslutning till tjänsten finns på sidan Avtal och Anslutning.

 Följ flödet

Du kan prenumerera på allt aktuellt via RSS-flöden. Nedan kan du designa ditt egna flöde.