Driftinformation

Här publiceras driftinformation om tjänsten i händelse av akuta eller planerade driftstopp/störningar.

Du kan läsa om releaseinformation på sidan Releaseinformation.


Anslutning till Lefi Online Certifikat

(Publicerad 2020-03-16)

Alla som använder Expisoft Test Cert i REF , måste köra på giltiga Steria-Cert. Expisoft Test Cert kommer att plockas bort under vecka 12.


Uppdatering kring tidigare felaktiga körning kring levnadsintyg

(Publicerad 2020-01-28)

Angående tidigare information angående felaktig spärrkörning nr 3 gällande levnadsintyg. Under kvällen 27/1 gjordes en felrättning som innebar att vi gjorde en fejkad körning ”levnadsintyg har inkommit” i syfte att skapa en händelse till er att utbetalning kan öppnas upp igen. Dessutom har databasen backats så att status nu är som det var innan den felaktiga körningen.


Felaktig körning avseende levnadsintyg kopplat till information i bastjänsten LEFI Online

(Publicerad 2020-01-23)

En felaktig körning av levnadsintyg har tyvärr gjorts och som kan ha genererat felaktig händelse till er ”förmåner har spärrats”. Spärrkörning nr 3 kördes felaktigt en månad för tidigt den 20 januari istället för 20 februari. Spärrbrev till kunderna lyckades stoppas men däremot har händelser skapats för förmånerna ÅP/EP/SA med följd att ni kan ha hanterat händelsen med följd att förmånen felaktigt stoppats fr o m feb 2020. Gäller personer bosatta i länderna Belgien, USA och Grekland.

Pensionsmyndigheten utreder nu hur man kan lösa detta med olika åtgärder och återkommer med mer information så fort vi vet mer om läget.


Nya certifikat

(Publicerad 2020-01-22)

Försäkringskassan kommer den 6 februari 2020  kl 18.00 att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 6 februari.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 6 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/200209/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 6 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Information om att tjänsten LEFI Online inte utlämnar information för personer med flera Kund-IDn samt planerad rättning

(Publicerad 2019-12-18)

LEFI Online levererar inte ut information när kund har flera Kund-IDn. Felmeddelande som visas är "Kund har bytt kundid eller personnr". Eftersom detta påverkar extern part och deras handläggning har detta utretts och en rättning som löser problematiken är inplanerad till en release i mars 2020.

För att få information om dessa kunder får man tills vidare ring till Försäkringskassans kundcenter för partner på 0771 – 17 90 00.


Utbetalningsdetaljer filtreras felaktigt bort i LEFI Online

(Publicerad 2019-01-17)

Utbetalningsdetaljer för Bostadsersättning, Etableringsersättning, Etableringstillägg, Omvårdnadsbidrag, och Merkostnadsersättning, samt periodinformation kring bostadsbidrag filtreras felaktigt bort i LEFI Online sedan 29/12 2018. Felet kommer åtgärdas genom en rättning 17/1 2019.


Fel i LEFI Online avseende period för Bostadsbidrag

(Publicerad 2019-01-07)

(Uppdaterad 2019-01-17)

Gällande LEFI Online har vi upptäckt en felaktig implementering,. Detta innebär att användare av LEFI Online och SSBTEK kan inte se period avseende Bostadsbidrag.
Planen är att driftsätta en ändring i Marsreleasen 2019, men Försäkringskassan undersöker möjligheten att  driftsätta tidigare.

Rättning är genomförd 2019-01-17.


Försäkringskassan byter till nya certifikat den 1 februari 2018

(Publicerad 2018-01-24)

Försäkringskassan kommer den 1 februari att byta till nya certifikat. Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 1 februari.
 
Dom nya nycklarna som gäller från och med 1 februari finns här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/prod/
 
Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:
http://pki.forsakringskassan.se/SHS/180201/test/
 
Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på http://pki.forsakringskassan.se/SHS/ och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.
 
För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 1 februari, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se.

Observera att de nya certifikaten blir tillgängliga först på fredag.


Stängning av version 2 av LEFI Online

(Publicerad 2018-01-12)

Den 30 mars 2018 kl. 09.00 stängs version 2 av LEFI Online. Detta innebär att om ni fortfarande använder LEFI Online version 2 efter detta datum så kommer tjänsten inte fungera. I produktion finns version 3 och 4 att tillgå.


Version 1 av LEFI Online stängs 3 april 2017

(Publicerad 2017-03-20)

Version 1 av LEFI Online kommer att stängas den 3 april 2017. Detta gäller för de användare som frågar direkt mot tjänsten LEFI Online. Version 1 av LEFI Online via SSBTEK kommer finnas i drift till november 2017.


Försäkringskassan byter den 7 maj 2016 till nya certifikat med högre säkerhet

(Publicerad 2016-03-17)

Försäkringskassan kommer den 7 maj att byta till nya certifikat med högre säkerhet utfärdade av Steria V2 (samma som befintligt CA).
Detta innebär att om ni litar på Sterias V2 root blir det ingen skillnad, men om ni har behov av Försäkringskassans publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) så måste ni ladda ner dom nya publika nycklarna och installera dessa senast den 7 maj.

Dom nya nycklarna som gäller från och med 7 maj finns här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/prod/

Har ni behov av att kommunicera med testmiljöer hos FK IT finns dessa nycklar här:

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/160507/test/

Dom gamla publika nycklarna finns fortsättningsvis publicerade online på: 

http://pki.forsakringskassan.se/SHS/  

och från och med att vi byter i produktion kommer denna adress att fortsättningsvis också ha dom aktuella nycklarna som används.

För övriga frågor gällande försäkringskassans byte av certifikat den 7 maj, vänligen kontakta shssupport@forsakringskassan.se


Försäkringskassan byter ut sina Steria-certifikat

(Publicerad 2015-04-29)

Den 24/5 2015 i samband med Majreleasen kommer alla Försäkringskassans Steria-certifikat att bytas ut. Jobbet beräknas starta 16:00 och vara klart klockan vi midnatt. Detta innebär för de som använder Försäkringskassans publika certifikat för kommunikation och/eller validering av signaturer behöver ladda ner och installera nya certifikat. De som använder CA certifikat, Steria AB EID CA v2, för att lita på Försäkringskassan behöver inte göra något. Certifikaten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning en vecka innan bytet görs på http://pki.forsakringskassan.se/SHS. De nuvarande certifikaten finns där just nu. Certifikaten är namngivna som servern som anropas.

 

stamp_forsakringsassan.crt – Stämpelcertifikat

<host>.crt – kommunikationscertifikat

 

Kontakta shssupport@forsakringskassan.se om det finns några frågor.


Utökat servicefönster hos Försäkringskassan under påskhelgen

(Publicerad 2015-03-20)

Försäkringskassan kommer att genomföra en teknisk migrering under påskhelgen som kräver ett utökat servicefönster.

Från fredag den 3 april kl. 07.00 till och med tisdag den 7 april kl. 07.00 kommer Försäkringskassans SHS att vara stängt vilket innebär att ingen kommunikation via SHS kommer att hanteras. Detta innebär att tjänsten LEFI Online inte kommer vara tillgänglig under samma tid.


Fel vid informationsförmedling gällande sjukersättning och aktivitetsersättning

(Publicerad 2015-03-02)

Frågor som ställts kring Sjukersättning och Aktivitetsersättning, angående ärenden som har producerats från och med den 22 februari, kan ha fått felaktiga svar, felsökning och rättning pågår.

Med producerade ärenden avses ärenden där beräkningen verkställts i systemet och gäller både nybeviljanden och omräkningar. Med andra ord ärenden som producerats före 22 februari och därefter inte omräknats berörs inte av identifierat fel. Oftast består felet av att utbetalningsinformation saknas. Bedömningen är därmed att identifierat fel endast berör ett fåtal sjukersättnings- och aktivitetsersättningsärenden.

För LEFI Online innebär detta: (behöver ju även publiceras under SSBTEK)

  • Att man kan fått felaktig information vid frågor ställda från 23 februari och framåt, avgränsat till ärenden som producerats efter 22 februari.
  • En rättning är inplanerad till onsdag kväll (4 mars). Efter rättning av problemet kommer tjänsten leverera korrekt information vid förfrågan.

För att få tillgång till eventuell saknad information går det bra att ringa till Försäkringskassans Kundcenter för Partner, på telefon 0771 17 90 00.

 


Driftspåverkan för SSL-protokoll version 3

(Publicerad 2014-10-23)

I fredags 17 oktober beslutade Försäkringskassans driftcenter att akut stänga ner SSL-protokollet version 3. Detta medförde att tjänsten slutade fungera för de som anslöt via SSL-protokoll version 3.

Bakgrunden är att man upptäckt ett säkerhetshål i SSL-protokollet version 3 samt att det florerat information på internet hur man kan utnyttja detta säkerhetshål. För att skydda innehållet i tjänsten stängdes SSL-protokollet version 3 ner.

En workaround-lösning har tagits fram så att det åter är möjligt att ansluta till tjänsten via SSL-protokollet version 3.


Felaktiga svar

(Publicerad 2014-08-26)

Frågor som ställts i LEFI Online, mot Bostadsbidrag (BoB) torsdag 21 augusti 2014 och framåt, kan ha gett felaktiga svar. Felsökning pågår


Senarelagd stängning av LEFI 1.x

(Publicerad 2014-05-06)

LEFI Online version 1.x kommer att stängas 2014-05-30 (gäller system-system).
För att fortsatt kunna få utlämnat information krävs att man går över till version 2.0 av Tjänsten.


LEFI Online 1.x stängs

(Publicerad 2014-03-31)

LEFI Online version 1.x kommer att upphöra och tiden för detta löper ut 2014-03-31. Kort efter detta kommer LEFI version 1.x tekniskt att sluta fungera hos samtliga. Kontakta Försäkringskassan om ni har behov av mer information.


Inloggning LEFI Online stängd.

(Publicerad 2013-11-12)

Självbetjäningstjänsterna är stängda på grund av tekniska problem i våra IT system. Som en följd av detta är även vår telefonservice i Kundcenter stängd för resten av kvällen.

Följ flödet