Allmänna nyheter

Här publiceras allmänna nyheter om tjänsten.

Du kan läsa om driftinformation på sidan Driftinformation samt information om kommande och genomförda driftsättningsrelease på sidan Releaseinformation.


Dokumentation om kommande utbetalningar är uppdaterad

(Publicerad 2020-04-07)

Dokumentationen om Utbetalningsbesked/Utbetalningsdetalj har uppdaterats, se kap 3.31 i dokumentet

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation - version 6

Dokumentet återfinns även under menyval Beskrivning av tjänsten/Dokumentation.


Pensionsmyndigheten har justerat utskicksordningen för levnadsintyg

(Publicerad 2019-08-29)

Pensionsmyndigheten har justerat utskicksordningen för levnadsintyg. Främst handlar det om framflyttning av första månadsutskicket från slutet av augusti till mitten av september. Orsaken är pågående IT-utveckling hos Pensionsmyndigheten.
För mer information se publicerad tidplan på Pensionsmyndighetens webbplats:

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/pensionar-utanfor-sverige/levnadsintyg


Stöd för Mobilt BankID vid inloggning via till LEFI Online webbgränssnitt

(Publicerad 2016-12-19)

Under december månad har det implementerats stöd för Mobilt BankID vid inloggning via webbgränssnittet till tjänsten LEFI Online. Detta innebär att när användaren loggar in på webbgränssnittet för tjänsten är det möjligt och välja alternativet Mobilt BankID.


Avvikande öppettider och utbetalningsinformation 2015

(Publicerad 2014-12-18)

Avvikande öppettider 2015 från SLA för LEFI Online har publicerats. De avvikande öppettiderna finns publicerade på sidorna Användarstöd och Beskrivning av tjänsten.

Utbetalningsinformation för 2015 inklusive uppgifter om när utbetalningarna kan ses i LEFI Online finns publicerade på sidorna Användarstöd och Beskrivning av tjänsten.


LEFI Online 1.x stängs 1 september 2014

(Publicerad 2014-08-27)

LEFI Online 1.x (dvs version 1.x) stängs den 1 september. Information om stängning har i enlighet med gällande SLA gjorts på denna sida i god tid innan stängning. Orsaken till stängning är att det redan finns en ny driftsatt version av tjänsten. Se nedan för möjliga anslutningsalternativ:

LEFI Online 2.0
LEFI Online 2.0 (version 2.0) ersätter tjänsten LEFI Online 1.x. För mer information om tjänsten samt anslutning, se följande sida:
http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online/avtal_anslutning
                            
SSBTEK
För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inom kommunerna ska anslutning i första hand istället göras till tjänsten SSBTEK. För mer information om tjänsten samt anslutning se följande sida:
http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/ssbtek


Ändrat datum för stängning av LEFI Online 1.x

(Publicerad 2013-11-11)

Försäkringskassan har utifrån kundönskemål beslutat om ändrat datum för stängning av tjänsten LEFI Online 1.x. Tjänsten LEFI Online 1.x kommer att vara öppen t.o.m. 31 mars 2014.

Observera att detta meddelande INTE påverkar tjänsterna LEFI Online 2.0 samt LEFI Prenumeration.


Förtydligande kring LEFI 2.0

(Publicerad 2013-06-20)

Försäkringskassan har beslutat att se LEFI 2.0 som en ny version av befintlig tjänst.
Detta innebär för befintliga kunder via maskin-maskin gränssnitt att man inte behöver anmäla sig till LEFI 2.0  om man vill gå över till version 2.0. För användare på webbgränssnittet skedde övergången till version 2.0 direkt vid driftsättningen i februari månad.

Detta medför även att för befintliga kunder krävs inte något specifikt avtal/överenskommelse för att börja använda version 2.0 av tjänsten. 

Oberoende om man använder sig av version 1.x eller 2.0 av tjänsten kommer Försäkringskassan under året att komplettera med avtal/överenskommelser för kunder som idag saknar detta och uppdatera befintliga avtal/överenskommelser för kunder som redan har detta.

För nya kunder gäller ordinarie anslutningsprocess.
Läs mer på sidan Avtal och anslutning


Information kring uppdatering av LEFI Online 1.0

(Publicerad 2013-06-04)

IT-tjänsten LEFI-online 1.0 är en automatiserad onlinetjänst. Den möjliggör att kommuner, försäkringsbolag och myndigheter ges åtkomst till information från Försäkringskassan som behövs för handläggning av ärenden.

I februari 2013 driftsattes den nya versionen av LEFI kallad LEFI 2.0. Vid detta tillfälle uppgraderades ingången via webbgränssnittet, (www.forsakringskassan.se). Samtidigt med detta driftsattes den uppgraderade versionen av LEFI 1.0. I dagsläget erbjuder Försäkringskassan båda versionerna parallellt.

Kunder som använder system-system gränssnitt (SHS, SSEK och webservice)
Samtliga anslutna parter som använder LEFI-Online 1.0 via kommunikationsprotokoll SHS, SSEK alternativt webservice , måste under den kommande perioden uppgradera sina IT-system till att använda det nya schemat som tillhandahålls av LEFI Online 2.0. Den nuvarande versionen, LEFI-Online 1.0, kommer att tas ur produktion per den 1/1 2014 och därefter inte längre vara tillgänglig.

Uppgraderingen innebär att antalet förmåner har utökats samt att delar av informationsstrukturen har arbetats om till att passa en enhetlig informationsmodell, detta innebär att uppgraderingen inte är bakåtkompatibel mot tidigare version.

Kunder som använder webbgränssnitt (inloggning via Försäkringskassans hemsida)
Eftersom webbgränssnittet per automatik har uppgraderats till version LEFI Online 2.0 behöver ingen åtgärd vidtas av användaren.

Avtal/överenskommelser

Myndigheter och försäkringsbolag
Försäkringskassan kommer att revidera nuvarande LEFI-onlineavtal.

Kommuner
Överenskommelser för LEFI-Online 2.0 skickas för undertecknande

Övrigt
LEFI Prenumeration är en annan tjänst och påverkas inte av denna uppgradering.

Kontaktinformation
Markus Bill tel. 010-116 90 42


Förtydligande information angående byte av Steria certifikat

(Publicerad 2013-06-04)

Information till dig som använder Steria-certifikat. Informationen gäller enbart
kunder som ansluter via system till system inte via webbportalen.

I juni releasen 2013 kommer Försäkringskassan att byta servercertifikat för alla externa servrar. De nya certifikaten är utfärdade av Steria EID CA v2.

För er som använder Steria-certifikat
De intressenter som använder sig utav Steria root Certifikat måste konfigurera stöd även för Steria EID CA v2 om det inte redan är gjort.

Om man behöver stödja V2 av Steria root certifikat:
https://eid.steria.se/Support/Root-certifikat/
Steria AB EID CA v2  skall laddas hem och läggas i truststore.

För er som använder er av Försäkringskassans publika certifikat
De intressenter som är beroende av Försäkringskassans externa servrars publika certifikat måste byta detta certifikat innan de kommunicerar (skickar/tar emot data) med Försäkringskassan. Bytet  hos Försäkringskassan genomförs i junireleasen 2013-06-09 kl. 15.00. Försäkringskassans publika Certifikat kommer att finnas tillgängligt att hämtas hem via länken nedan.

Om man behöver byta det publika certifikatet:
På sidan du kommer till, välj:
<hostnamn>.crt
T. ex.
”ws.forsakringskassan.se.crt” för de system som skickar till ” ws.forsakringskassan.se”
http://pki.forsakringskassan.se/SHS

För frågor hur man konfigurerar certifikat ber vi er kontakta Steria.


Ny prismodell för LEFI Online samt information om stängning av LEFI Online 1.0

(Publicerad 2013-04-04)

Ny prismodell

Prismodellen för LEFI Online har justerats från och med 1 januari 2013. Debitering för 2013 kommer att göras utifrån den ändrade prismodellen.

Ny prissättning from 1 januari 2013:
Årsavgift: 8 000 SEK
Pris per fråga: 8 SEK
Stängning av LEFI Online 1.0

LEFI Online 1.0 kommer att stängas vid årsskiftet 2013-2014. Detta eftersom den nya tjänsten LEFI Online 2.0 finns driftsatt from februari månad 2013.

Bedömningen är att detta ger tillräcklig tid för befintliga användare att gå över till den nya tjänsten.

Följ flödet