Användarstöd (ELT)

Elektronisk tidsredovisning används för att redovisa utförd assistans till Försäkringskassan. Systemleverantörer för elektroniska system kan ansluta sig till Försäkringskassans webbgränssnitt för att erbjuda tjänsten till assistansanordnare. Här finns teknisk beskrivning samt information om support. Informationen riktar sig främst till dig som teknisk kontaktperson hos en systemleverantör.

Assistansanordnare ska varje månad redovisa assistenternas tid för utförd assistans till Försäkringskassan. Anordnare som använder ett elektroniskt system kan skicka in tidsredovisningar digitalt via Försäkringskassans webbgränssnitt ELT som står för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning. För att kunna använda tjänsten krävs en anpassning av systemleverantörernas tidsredovisningssystem. Exempelvis behöver systemet justeras så att mängden anrop är cirka ett per sekund för att inte leda till kapacitetsbegränsningar hos Försäkringskassan. Vid eventuella tillfällen när gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer Försäkringskassan att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer. Försäkringskassan ansvarar för upprätthållandet av ELT (teknisk förvaltning och drift) på sin sida.

Registrering vid sommar- och vintertid

Två gånger om året ställer Sverige om till sommar- respektive vintertid. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att dra bort en timme för övergången till sommartid och lägga till en timme extra vid övergång till vintertid. På räkningen summeras den faktiskt arbetade tiden. Systemleverantörer ska inte göra någon egen anpassning i sina system.

Teknisk beskrivning av ELT

Försäkringskassan tillhandahåller ett webbtjänstgränssnitt (SOAP) för att ta emot signerade tidsredovisningar ”skickaTidredovisning”. Webbtjänsten sker över TLS (Transport Layer Security) med certifikat utställt av Försäkringskassan MCA eller Expisoft AB.

Lösningen baseras på PKI-signering för att skydda informationens integritet. Bank-id används för signering av tidsredovisningarna så systemen behöver använda signeringsproceduren ”Method Sign”. I dokumentet Elektronisk tidrapportering teknisk beskrivning hittar du mer ingående teknisk information.

Elektronisk tidrapportering teknisk beskrivning

Ett tips till dig som utvecklar systemet är att spara ner responsen, när en tidrapport är inlämnad, i en logg eller liknande för eventuell felsökning i produktion. Vi returnerar ett ”tx-id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

Exempel:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
     <SkickaTidredovisningResponse xmlns="urn:shs:emottagning:SkickaTidredovisning:1">
        <tx-id>14e81789-715d-497b-b63c-eada732800eb</tx-id>
     </SkickaTidredovisningResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Tekniska filer

WSDL-schema och xsd-filer för ELT

Första och andra linjens support för ELT

Systemleverantörer ansvarar för första linjens support till assistansanordnare medan Försäkringskassan ansvarar för andra linjens support till systemleverantörer samt generell information om tjänsten. Försäkringskassan har teknisk support alla helgfria vardagar mellan kl.08:00–16:30.

Frågor och felanmälan

Har du frågor om ELT eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00. Säg ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas ditt samtal till rätt handläggare.

Öppettider:

måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.