Anslutning (ELT)

Assistansanordnare som vill skicka in elektroniska tidsredovisningar behöver en systemleverantör som har avtal med Försäkringskassan. Den här sidan beskriver vad som krävs för en systemleverantör att ansluta sig till ELT, Försäkringskassans webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning.

Vad krävs för att ansluta sig till ELT?

Det är enbart systemleverantörer som kan teckna avtal med Försäkringskassan om anslutning till ELT, elektronisk tidsredovisning för assistansersättning. En systemleverantör som vill ansluta sig till tjänsten behöver installera den utrustning som krävs för anslutning och åtkomst till ELT samt först säkerställa att allt fungerar i testmiljö innan anslutning kan ske till produktionsmiljön.

Tekniska specifikationer

Så här ansluter sig systemleverantörer till ELT

Så här ser anslutningsprocessen ut när en systemleverantör ansluter sig till ELT.

  1. Systemleverantören tar del av allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information som presenteras på Försäkringskassans webbplats.
  2. Systemleverantören beställer ett certifikat hos Expisoft AB. Certifikatet behöver förnyas vartannat år.
  3. Systemleverantören fyller i ”anslutningsavtal till ELT” och skickar in till Försäkringskassan. Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare för systemleverantören.
  4. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av Försäkringskassan.
  5. Försäkringskassan lägger in systemleverantören som användare.
  6. Försäkringskassan skickar anslutningsuppgifter till systemleverantören för anslutning till testmiljön för att verifiera den tekniska lösningen.
  7. När Försäkringskassan ser en godkänd anslutning till testmiljön skickar Försäkringskassan anslutningsadress så att systemleverantören driftsätts i produktionsmiljön.
  8. Systemleverantören är klar för att skicka in skarpa elektroniska tidsredovisningar.


Om underlaget är komplett, samt om systemleverantören har utfört sina installationer och de uppkopplingar som krävs, handläggs anslutningsavtalet normalt inom tio arbetsdagar från att avtalet kommit in till Försäkringskassan. När anslutningen är klar och det är möjligt att använda tjänsten är avtalet bekräftat från Försäkringskassan.

Systemleverantören ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som publiceras här på försäkringskassans webbsida samt löpande underrätta Försäkringskassan om eventuella förseningar eller driftstörningar i tjänsten hos systemleverantören.

Allmänna villkor om tjänsten ELT

Allmänna villkor ELT


Anslutningsavtal

Anslutningsavtal till tjänsten ELT


Anslutningsrutin

Rutin anslutningsrutin


Frågor och svar

Frågor och svar ELT

Kontakt

Har du frågor om ELT eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00. Säg ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas ditt samtal till rätt handläggare.

Öppettider:

måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.