Senaste nytt om ELT

Den här sidan riktar sig till systemleverantörer för tidsredovisningssystem. Här publiceras löpande allmänna nyheter och driftinformation, såväl akut som planerad, för tjänsten ELT (elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning).

Nya certifikat

2020-01-23

Den 6 februari kl.18:00 byter vi till nya certifikat. Du som använder certifikat från Steria/Expisoft påverkas inte av förändringen.

Som systemleverantör ansvarar du för att ha uppdaterade certifikat för server och signering i kommunikation med oss. Om du sedan tidigare använder våra nedladdade publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) behöver du ladda ner och installera våra nya nycklar senast den 6 februari.

Här hittar du våra nya nycklar

Nya nycklar för att kommunicera till testmiljön

Efter den 6 februari hittar du samtliga publika nycklar, såväl aktuella som inaktuella, på vår vanliga sida.
Våra publika nycklar

Om du använder, och systemen litar på, Sterias utfärdarcertifikat (Steria AB EID CA v2.cer) påverkas du inte av vår ändring.

Har du frågor om certifikatbytet kontaktar du vårt kundcenter för partner på telefon 0771-17 90 00. Uppge ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.

Bank-id gör förändringar

2020-01-14

Den 29 februari 2020 upphör BankID med support för meddelandeformatet SOAP/XML till förmån för HTTP/JSON. Förändringen påverkar inte hur signerade tidrapporter skickas till oss men vi vill uppmärksamma er på förändringen så att ni kan vidta åtgärder för att säkerställa signering av tidrapporter efter februari 2020.

För mer information och tekniska beskrivningar se BankID Relying Party Guidelines. Har du frågor kring förändringen hänvisar vi till BankID support.

Text och loggor får inte läggas in i blanketterna

2020-01-14

En påminnelse till systemleverantörer som har inbyggda blanketter, till exempel blanketten för tidsredovisning (FK 3059): Blanketter som byggs in i era system och som kan skrivas ut och skickas in till vår inläsningscentral, får inte innehålla tillagd text, loggor eller liknande.

Blanketter som skrivs ut ska signeras för hand och skickas till vår inläsningscentral. Om det finns förtryckta namn i blanketten så leder det till att vi behöver komplettering av underskrift och det innebär att utbetalningen försenas.

Blanketter som har signerats digitalt med bank-id ska skickas in elektroniskt.

Ändring av de allmänna villkoren

2018-05-21

Den 13 april 2018 gjordes ett tillägg i Allmänna villkor för Systemleverantör till Assistansanordnare avseende elektroniska tidredovisningar för assistansersättning. Tillägget innebär att antalet omförsök av samma anrop begränsas till max fem stycken.

De allmänna villkoren:

Säg ”assistansanordnare” när du ringer till oss

2017–10–10

Vi har uppmärksammat att många systemleverantörer inte kopplas rätt när de ringer in till vårt Kundcenter för partner. För att kopplas till rätt handläggare ska du säga ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret.

Vårt nummer till kundcenter för partner är 0771–17 90 00.

Öppettider: måndag–: 8–16, lördag: stängt, dag före helgdag: 8–12.

Nödvändig justering av elektronisk tidsredovisning

2017–04–11

Vid elektronisk tidsredovisning (ELT) skickas ett stort antal så kallade tjänsteanrop in samtidigt. Volymerna leder till kapacitetsbegränsningar hos Försäkringskassan och det medför risk för att hela gränssnittet når sitt kapacitetstak. För att undvika detta behöver samtliga systemleverantörer snarast minskar antalet samtidiga anrop till cirka 1 per sekund.

Vi förstår att detta medför en förändring i hur ni idag skickar tjänsteanropen, men en justering hos er är nödvändig för att Försäkringskassan ska kunna fortsätta upprätthålla tjänsten.

Vid eventuella tillfällen då gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer Försäkringskassan att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer samt ta kontakt med denna för att arbeta fram en lösning.

Kontakt

Har du frågor om ELT eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans kundcenter för partner, telefon 0771–17 90 00. Säg ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas ditt samtal till rätt handläggare.

Öppettider:

måndag–fredag: 8–16, lördag–söndag: stängt, dag före helgdag: 8–12.