Använd elektronisk tidsredovisning

Myndighetsfliken har nu blivit responsiv och har flyttat, du hittar all ny information där.

ELT

AnvändarstodDen här sidan riktar sig till assistansanordnare och till dig som anställer dina assistenter själv. Här beskriver vi fördelarna med att skicka tidsredovisningar elektroniskt till Försäkringskassan samt vad som krävs för att kunna göra det.

Elektronisk tidsredovisning underlättar för dig och för oss

ELT, elektronisk tidsredovisning för assistansersättning, är ett webbgränssnitt för att digitalt redovisa personlig assistans till Försäkringskassan. ELT innebär att du enkelt och säkert kan skicka in alla assistenters tidsredovisningar till oss digitalt. Uppgifter som skickas via ELT är läsbara i vårt IT-system och tidsredovisningen kan inte skickas in om obligatoriska uppgifter saknas. Det innebär att tidsredovisningen är komplett när den kommer in till oss. Med elektronisk tidsredovisning blir det alltså färre kompletteringar, vilket gör arbetet lättare både för dig och för oss. Det medför en snabbare handläggning.

Det här krävs för att skicka tidsredovisningar via ELT

Du behöver ha en systemleverantör som har avtal tecknat med Försäkringskassan. Både du och dina assistenter behöver också ha bank-id för att signera tidsredovisningarna. Varje assistent fyller i och signerar sin egen tidsredovisning och sen kan du som redovisar assistansen signera alla assistenters tidsredovisningar samtidigt. Hur det fungerar mer i detalj att skicka tidsredovisningarna till oss beror på vilken systemleverantör du väljer att använda.

När du är ansluten har du möjlighet att skicka in tidsredovisningar alla dagar 00–24, med undantag för planerade servicefönster. Det finns vissa inbyggda kontroller i ELT som bland annat innebär att tidsredovisningar som inte är signerade eller som har signerats med e-legitimation som inte tillhör assistenten stoppas.

Om du upplever något problem med att skicka in tidsredovisningarna vänder du dig i första hand till din systemleverantör med dina frågor.

Systemleverantörer som har avtal med Försäkringskassan

Det är Försäkringskassan som tecknar avtal med systemleverantörer för anslutning till ELT så det du behöver göra är att välja en systemleverantör som har avtal med oss, alternativt att din befintliga leverantör sluter avtal med oss. Nedanstående leverantörer kan du kontakta.

Aiai

Assistans för dig

Assistansboken

Avancit AB/Fast

Cambio

Circle Red AB – Tidsvar®

Coordinare

Datavara AB

Himmave AB

Intraphone

Medvind WFM

Phoniro

Primass

Quinyx

Stealth

Tidvis

Time2view

Tunstall

Vikariebanken

WebIT

Kontakt

Om du som är assistansanordnare har frågor om ELT kontaktar du vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00. När du kommer till talsvaret ska du uppge ”assistansanordnare” så att ditt samtal kopplas till rätt handläggare.

Öppettider

måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.

Information för assistansanordnare och personer som anställer assistenter själva