Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Actions
Loading...

MCA + SITHS = E-identitet för offentlig sektor, Efos

Försäkringskassan och Inera har inlett ett samarbete som under 2018 ska resultera i en gemensam tjänst, E-identitet för offentlig sektor (Efos). Genom tjänsten får man en säker inloggning och identifiering för medarbetarna i de digitala miljöerna.

Regeringen styr, genom olika utredningar och avsiktsförklaringar, mot en ökad digitalisering. Fördelarna för både det offentliga Sverige och medborgaren är uppenbar men vägen fram är lite kurvig. Efos är ett sätt att stärka förutsättningarna för digital samverkan mellan stat, kommuner och landsting. Fördelen med Efos är att den

  • ger enskilda myndigheter möjlighet att höja säkerheten i sin egen IT-miljö.
  • öppnar för en ökad samverkan mellan myndigheter vilket kan bidra till förenklade arbetssätt och ett smartare nyttjande av gjorda investeringar.
  • bidrar till långsiktighet och en tryggad gemensam standard.
  • erbjuder en gemensam struktur för identifiering som bättre svarar upp mot kraven på hög förändringstakt.

– Med denna byggsten klar kan vi tryggt och säkert gå vidare med att utveckla fler tjänster, såväl gemensamma som regionala och lokala, säger Magnus Albonius på Försäkringskassans IT-avdelning.

Bättre i samverkan

E-identitet för offentlig sektor utgörs av ett gemensamt verktyg, gemensamt regelverk och en gemensam teknisk lösning (PKI) för identifiering samt gemensamma arbetssätt för att utfärda e-legitimationer. Genom att samverka kan vi på ett smartare sätt utnyttja redan gjorda investeringar och på ett bättre sätt svara upp på samhällets föränderliga krav.

450 000 användare

Försäkringskassan har sedan 2007 utvecklat och byggt tjänsten Myndighets Certificate Authority (MCA) för säker inloggning och identifiering. I dagsläget används MCA av Statens servicecenter, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, och Skatteverket/Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Riksgälden och Barnombudsmannen.

Inera administrerar en egen tjänst för identifiering, SITHS, som kommuner, landsting och privata vårdgivare är anslutna till.

MCA och SITHS ersätts 2018 av den nya tjänsten E-identitet för offentlig sektor, som får ca 450 000 användare från start.

Fler kan ansluta sig

Försäkringskassan kommer att sköta drift och förvaltning av tjänsten. Tjänsten är skalbar och det öppnar för möjligheten att fler myndigheter kan ansluta sig till Efos. Myndigheter som har behov av en säker lösning för identifiering och inloggning kan kontakta Försäkringskassan för dialog för att se om samverkan inom ramen för E-identitet för offentlig sektor är en fungerande lösning för båda parter.

Kontaktperson

Magnus Albonius
010-114 77 67
mca@forsakringskassan.se