Information om Försäkringskassans uppdrag: AP delen

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI)

Försäkringskassan är en av sex myndigheter i Sverige som deltar i EU-projekt för att ta fram ett system för utbyte av elektroniskt informationsutbyte inom EU.  

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI är ett it-system som ska hjälpa socialförsäkringsorgan i hela EU att snabbare och säkrare utbyta information – i enlighet med EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen.

EESSI. Systemet beräknas vara klart under 2019.

Bakgrund

Läs mer

För närvarande finns det inget EU-täckande system. De flesta informationsutbytena är fortfarande pappersbaserade. När systemet är infört kommer det att finnas en standard för information som används i alla EU-länder. Det kommer även vara enklare att samla in och kontrollera uppgifter EU-länder emellan.

Stäng

Myndigheter som kan använda systemet

Läs mer

I Sverige har regeringen gett uppgiften att administrera EESSI i Sverige till Försäkringskassan. Myndigheter som kommer att ha tillgång till systemet är: 

  • Försäkringskassan
  • Pensionsmyndigheten 
  • IAF (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen) 
  • Arbetsförmedlingen 
  • A-kassorna 
  • Kronofogdemyndigheten

Stäng

Kontaktpersoner

Jan-Erik Bergström
EESSI-SPOC          
E-post: se-eessi-spoc@forsakringskassan.se  
Direktnummer: +46101187105

Vanliga frågor

Hur kommer jag som medborgare märka av detta?

Läs mer

Du som arbetar inom EU och rör dig mellan olika länder kommer att få snabbare handläggningstid om du behöver använda dig av socialförsäkringen i de olika länderna.

Stäng

Här hittar du information om de större projekten som vi ansvarar för eller deltar i.